Συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας για την επισιτιστική επάρκεια

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Εργασίας που έχει επιφορτιστεί με το κρίσιμο έργο της διασφάλισης της επισιτιστικής επάρκειας και της θωράκισης της διατροφικής ασφάλειας. Παρών ήταν, φυσικά, ο υπουργός Μάκης Βορίδης.

 

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Υπουργός έθεσε ως προτεραιότητα της Ομάδας Εργασίας την παρακολούθηση των εκτεταμένων και σοβαρών διαταραχών στον αγροτοδιατροφικό τομέα, προκειμένου να προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή του επισιτιστικού κινδύνου, τονίζοντας όμως ότι μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα και ότι αντιθέτως ο αγροτοδιατροφικός τομέας έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας, η οποία απαρτίζεται από στελέχη των εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου καθώς και ακαδημαϊκούς, είναι η μελέτη και η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας και της ανεμπόδιστης διακίνησης των τροφίμων στην πατρίδα μας.

Μέριμνα για την αλιευτική πολιτική

Παράλληλα το ΥπΑΑΤ προχώρησε στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή των Μέτρων Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης και Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020. Με την εν λόγω απόφαση παρέχεται η απαραίτητη ευελιξία μέσω της υιοθέτησης διαδικασιών που διευκολύνουν τους επενδυτές στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους και συγκεκριμένα:

  • Παρατείνεται κατά 6 μήνες η διάρκεια υλοποίησης τους.
  • Δίνεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων αιτημάτων πληρωμής με μειωμένο ελάχιστο ποσό.
  • Η εξέταση των αιτημάτων υπόκειται μόνο σε διοικητική επαλήθευση χωρίς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
  • Τα αιτήματα πληρωμής υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
  • Επιτρέπεται στους δικαιούχους η χρήση των ειδικού λογαριασμού και για άλλους σκοπούς εκτός της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που ίσχυε έως σήμερα.

You might also like