Προτάσεις του ΣΕΚ για το νομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ

Για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, έδωσε στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».

 

Οι προτάσεις του Συνδέσμου επικεντρώνονται σε τρία από τα άρθρα του νομοσχεδίου, αφορούν σε δύο χρόνια ζητήματα του κλάδου όπως είναι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης  κι είνοι οι παρακάτω:

Άρθρο 8  Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Συμφωνούμε με την παράταση  έως 31.12.2020 της προθεσμίας έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών. Ευελπιστούμε ότι με την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής  στην οποία  συμμετέχει και ο ΣΕΚ θα οδηγηθούμε  σύντομα προς την κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης του θέματος, με απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης και άρση των γραφειοκρατικών, που είναι και πάγια θέση του ΣΕΚ.

 Άρθρο 11  Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

 Θέση του ΣΕΚ  είναι η  άμεση  σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους  και η αξιοποίηση όλων  των βοσκοτόπων με μακροχρόνια απόδοσή τους για κτηνοτροφική χρήση.

Οι κτηνοτρόφοι  αρκετά ήδη χρόνια καταβάλουν το  σχετικό αντίτιμο  για τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων στις Περιφέρειες  και θα πρέπει να σταματήσει η επιβάρυνση αυτή.

Άρθρο 16  Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων

 Η κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος  Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ), προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος μας βρίσκει σύμφωνους, όμως είμαστε  αντίθετοι με οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του κτηνοτρόφου και για το λόγο αυτό προτείνουμε την απαλοιφή του τέλους  που προβλέπεται ότι  θα καταβάλλεται από κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση της χώρας.

You might also like