Συστάθηκε Συντονιστική Επιτροπή Επίσημων Ελέγχων

Για την οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σήμερα στη συγκρότηση  της Συντονιστικής Επιτροπής Επίσημων Ελέγχων (ΣΕΕΕ), η οποία σε συνδυασμό με την πρόσφατη αγροτική νομοθεσία ίσως καταφέρει να θέσει τάξη στα κακώς κείμενα στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και του εμπορίου.

 

Έργο της ΣΕΕΕ, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΥπΑΑΤ, είναι ο συντονισμός των κεντρικών αρμόδιων αρχών για την οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισμό και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο με βάση τον Κανονισμό 2017/625 στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Η ΣΕΕΕ είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως πρόεδρο και τους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων Τροφίμων, Γεωργίας, Κτηνιατρικής και του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ως τακτικά μέλη.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια διατάξεων (άρθρο 23) του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4691/2020 με τίτλο «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις».

Σημειώνεται τέλος ότι ήδη υλοποιείται η β’ φάση για την αντιμετώπιση του μιμητισμού και των ελληνοποιήσεων που προβλέπει έναν αποτελεσματικότερο διοικητικό μηχανισμό διενέργειας των ελέγχων.

You might also like