Τέλος στη διαβούλευση για το κτηνοτροφικό νομοσχέδιο

Σημαντικό το νέο άρθρο για την προέλευση του γάλακτος

Ολοκληρώνεται σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου, η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», νομοθεσία η οποία περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις τόσο για την γαλακτοπαραγωγή όσο και για την κτηνοτροφία γενικότερα, αφού ρυθμίζει μεταξύ άλλων και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σταβλικές εγκαταστάσεις.

 

Το άρθρο που ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την γαλακτοκομία είναι το Άρθρο 13 για την  «Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα – Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρων», το οποίο παρουσιάζουμε εδώ έτυσι όπως εμφανίζεται στη δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο σχέδιο η διατύπωση είναι διαφορετική. Πιο συγκεκριμένα στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4492/2017 (Α’ 156), όπου αναφέρεται ο όρος «Προέλευση», αντικαθίσταται από τον όρο: «Προέλευση Γάλακτος».

Αν και η διακηρυγμένη πρόθεση του υπουργείου είναι η καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων και η παράνομη χρήση εισαγόμενου γάλακτος στην παρασκευή ελληνικών – μερικές φορές μάλιστα ΠΟΠ- τυριών, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η προσθήκη απλώς και μόνο της λέξης ‘γάλακτος’ ισχυροποιεί την προσπάθεια για την αποτροπή των ελληνοποιήσεων.

Η νέα διατύπωση

Το άρθρο 5, σύμφωνα με την πρόταση του ΥπΑΑΤ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5: Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα

  1. Η επισήμανση της προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα, προσυσκευασμένα ή μη, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει τις εξής ενδείξεις:

α) «χώρα αρμέγματος»: το όνομα της χώρας όπου έγινε το άρμεγμα,

β) «χώρα επεξεργασίας»: το όνομα της χώρας όπου έγινε η επεξεργασία του γάλακτος,

γ) «χώρα συσκευασίας»: το όνομα της χώρας όπου έγινε η συσκευασία του προϊόντος.

  1. Αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει στην ίδια χώρα, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «Προέλευση Γάλακτος: Όνομα χώρας».
  2. Αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει σε περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης γάλακτος στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση γάλακτος Ε.Ε.».
  3. Αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει σε περισσότερες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης γάλακτος στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση γάλακτος εκτός Ε.Ε.».
  4. Η αναγραφή των ενδείξεων των παρ. 1, 2, 3 και 4 γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και με τρόπο ανεξίτηλο, τόσο για τα προσυσκευασμένα όσο και για τα μη προσυσκευασμένα τελικά προϊόντα στα σημεία λιανικής πώλησης».
You might also like