Γραβιέρα Νάξου: Αυθεντική και πιστοποιημένη …διεθνώς

Η Γραβιέρα Νάξου στο έργο Nature Barcode

Πρόγραμμα για την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο ΠΟΠ προϊόν Γραβιέρα Νάξου για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης, υπό τον τίτλο Nature Barcode  υλοποιείται αυτό το διάστημα με στόχο την ισχυροποίηση της γραβιέρας διεθνώς.

 

Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά ελληνικά τυριά, αν και η διεθνή απήχησή του είναι αντιστρόφως ανάλογη της αξίας τους. Η Γραβιέρα Νάξου μπαίνει τώρα στο ερευνητικό μικροσκόπιο, προκειμένου όχι μόνο να μελετηθούν ορισμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της, αλλά και για να αναδειχθεί η αυθεντικότητά του και η στενή σχέση του με το οικοσύστημα από το οποίο προέρχεται.

Το έργο Nature Barcode υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ‘Ερευνώ– Δημιουργώ- Καινοτομώ’ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:T2ΕΔΚ-02988).

Νότιο Αιγαίο: η πολύτιμη γη

Σύμφωνα με το IFIC (International Food Information Council Foundation) η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων είναι μία από τις πέντε πρώτες τάσεις στην κατηγορία των τροφίμων το 2019. Η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ είναι ένα προϊόν υψηλής οικονομικής αξίας καθώς αντανακλά τα ιδιαίτερα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσογειακής διατροφής. Επιπλέον εκπροσωπεί όλα τα παραδοσιακά ΠΟΠ προϊόντα που χαρακτηρίζονται από τη μοναδικότητα.

Κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ταυτοποίησης της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης των ΠΟΠ παραδοσιακών προϊόντων,  εντοπίζοντας με ποσοτικούς όρους και αναλυτικές μεθόδους την ‘υπογραφή’ των εδαφοκλιματικών χαρακτηριστικών στο τελικό προϊόν.

Η ισοτοπική γεωχημεία μπορεί εντοπίσει το ‘δακτυλικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα’ του προϊόντος, καθώς τα προϊόντα …κληρονομούν τα ισοτοπικά χαρακτηριστικά του εδάφους, του νερού και του κλίματος στο οποίο καλλιεργούνται και παράγονται. Έτσι ταυτοποιείται η γεωγραφική προέλευση με ποσοτικούς όρους μέσα στα πολύπλοκα συστήματα της σύγχρονης τροφικής αλυσίδας. Πρόκειται δηλαδή για μία καταγραφή της ‘Μητέρας Φύσης’ (Mother Nature’s Barcode) στις τροφές.

Από το έργο αναμένεται να επωφεληθεί άμεσα και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, η οποία είναι παραγωγός Γραβιέρας Νάξου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσίευσε η Ένωση «το έργο ‘NatureBarcode’ θα συμβάλλει στην ισχυροποίηση της ταυτότητας (branding) του προϊόντος Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ της ΕΑΣ Νάξου τοποθετώντας το στο διεθνή χάρτη των προϊόντων που παράγονται με σεβασμό στον καταναλωτή ως προς την ποιότητα του προϊόντος, την διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσογειακής διατροφής».

You might also like