Γερμανία: ‘Απειλητικό’ το κόστος παραγωγής γάλακτος

Μόνο το 70% καλύπτουν οι παραγωγοί- Γενικευμένο το φαινόμενο στην Ευρώπη

Τα τελευταία αποτελέσματα μελέτης για το κόστος παραγωγής του γάλακτος στη Γερμανία δείχνουν οτι οι γαλακτοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη τα οποία οι ίδιοι μπορούν να καλύψουν μόνο κατά 70%.

 

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία των στατιστικών αρχών της χώρας αφορούν τον  Απρίλιο του 2020 (όταν είχε ήδη ξεκινήσει η πανδημία του κορωνοϊού), και δείχνουν καθαρά ότι το κόστος παραγωγής ανέρχεται σε 46,76 σεντς ανά κιλό, ενώ η τιμή του γάλακτος στο αγρόκτημα ήταν μόνο 32,68 σεντς το κιλό κατά την ίδια περίοδο. Συνεπώς, οι παραγωγοί ‘χάνουν’ 14,08 σεντς το κιλό.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την τριμηνιαία μελέτη κόστους που δημοσιεύθηκε από το BAL (Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft), τη σχετική υπηρεσία για την γεωργική οικονομία και τις αγροτικές κοινωνίες.

Ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής του γάλακτος στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε με βάση τα δεδομένα του Farm Accountancy Data Network (FADN) του 2018- είναι ένα δίκτυο της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την οικονομική αποτίμηση των αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία και με το κόστος του γάλακτος να φτάνει πλέον τα 47 λεπτά το κιλό, η έρευνα εκτιμάει ότι η αγορά στη Γερμανία έχει πέσει στα επίπεδα του 2016, όταν και τότε η γαλακτοπαραγωγή  αντιμετώπισε σημαντικές πιέσεις. Στην πραγματικότητα, οι παραγωγοί γάλακτος στη Γερμανία καλύπτουν με ίδια μέσα μόλις το 70% του κόστους του γάλακτος και είναι ‘εκτεθειμένοι’ για το υπόλοιπο 30% (στον πίνακα η τελευταία σειρά arium;vn – Price/cost ratio-  αποτυπώνει αυτή τη διαφορά).

Το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά γερμανικό διότι απαντάται και σε άλλες χώρες όπου οι παραγωγοί στην ουσία ‘μπαίνουν μέσα’ από την παραγωγή γάλακτος, χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι για …ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο του υψηλού κόστους. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η παραγωγή γάλακτος σε Δανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία.


Κεντρική φωτογραφία: © Thünen-Institut/Birthe Lassen.

You might also like