Θωρακίστε την υγεία της επιχείρησής σας με την Zia Insurance 

Πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε μία νέα πραγματικότητα λόγω της πανδημίας. Φυσικά καταστήματα αναγκάστηκαν να κλείσουν, παρουσιάστηκαν ελλείψεις ή ζημίες σε προϊόντα και καθυστερήσεις σε πληρωμές.
Κείμενο: Zia Insurance

 

Αν αισθάνεστε πως η εταιρεία σας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα ή παραμένει ακάλυπτη, συμβουλευτείτε σήμερα ένα από τα εξειδικευμένα τμήματα της Zia Insurance  για να μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε καλύτερα τους κόπους σας.

Ασφάλιση Πιστώσεων

Προστατεύστε την τρέχουσα και μελλοντική ταμειακή σας ρευστότητα. Ένα συμβόλαιο προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες, που αποζημιώνει με απλές διαδικασίες και σε συμφωνημένα προκαθορισμένο χρόνο.

Τι προσφέρει η ασφάλιση πιστώσεων;

 • Οργάνωση του πιστωτικού ελέγχου και του πιστωτικού κινδύνου.
 • Καλύπτει από τη μη πληρωμή των επί πιστώσει οφειλών των αγοραστών-πελατών σας.
 • Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επισφάλειας των πελατών σας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.
 • Σιγουριά να επεκτείνετε τις πιστώσεις σας σε νέες αγορές.
 • Βελτίωση και διευκόλυνση χρηματοδοτήσεων.
 • Χαρίζει το συγκριτικό πλεονέκτημα στην εταιρεία σας, μεγιστοποιώντας το μερίδιο αγοράς στον κλάδο σας.
 • Βελτιωμένο πλάνο συνέχισης δραστηριοτήτων και εταιρικό πλάνο, λόγω της μείωσης των απρόβλεπτων κινδύνων, επισφαλειών και ανείσπρακτων οφειλών.

 

 Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Ασφαλίστε το πολυτιμότερο αγαθό σας. Καλυφθείτε για τυχόν ζημίες στα προϊόντα που παράγετε, διανέμετε, εισάγετε ή εκπροσωπείτε.

Τι καλύπτει η ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος:

 • Αξιώσεις από ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημίες.
 • Αξιώσεις από σωματικές βλάβες τρίτων.

Ποιες επιπλέον παροχές προσφέρει η δική μας πρόταση;

Η μακροχρόνια πείρα που αποκτήσαμε μας έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός ειδικού συμβολαίου, με όρους που γίνονται αποδεκτοί παγκοσμίως και από τους πιο απαιτητικούς αγοραστές.

 1. Παγκόσμια δωσιδικία του συμβολαίου

Η πρότασή μας παρέχει κάλυψη με τη δικαιοδοσία της κάθε χώρας όπου θα εγερθεί η απαίτηση, γεγονός το οποίο δίνει το πλεονέκτημα της συμμόρφωσης με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία καθώς και τη δυνατότητα ενεργής διαχείρισης τυχούσας δικαστικής διαδικασίας.

 1. Duty to Defend, και όχι απλά reimbursement policy.

Αυτό σημαίνει ότι το συμβόλαιο σας αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση υπεράσπισης της ασφαλισμένης επιχείρησης έναντι καλυπτόμενων αξιώσεων, προσφέροντας έτσι ενεργή διαχείριση της απαίτησης, χρησιμοποιώντας τη νομική γνώση και εμπειρία του διεθνούς δικτύου της ασφαλιστικής

 1. Κάλυψη αξιώσεων οιουδήποτε χρήστη / καταναλωτή και όχι μόνο του ιδιώτη τελικού καταναλωτή
 2. Προστασία της περιουσίας που κατέστη αδύνατον να χρησιμοποιηθεί

Συμπεριλαμβάνεται στην έννοια των Υλικών Ζημιών. Πρόκειται για περιουσία που δεν χρησιμοποιήθηκε εξαιτίας του προϊόντος του ασφαλισμένου και η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί.

Η Zia Insurance (μέλος του Hellenic Insurance Broker’s Association) είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με γραφεία στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και απόλυτη γνώση της παγκόσμιας αγοράς. Στελεχώνεται από μεσίτες ασφαλίσεων με μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο και ένα portfolio διακεκριμένων πελατών. www.ziainsurance.com και [email protected]

You might also like