Πολυκέφαλοι ζυγοί της Ishida Ιαπωνίας

Για την τροφοδοσία τριμμένου τυριού- Από την Europack

Οι πολυκέφαλοι ζυγοί της Ishida Ιαπωνίας, τροφοδοτούν αποτελεσματικά, και αποδοτικά τριμμένο τυρί και άλλα αντίστοιχα προϊόντα. Οι εφαρμογές της Ishida  στην βιομηχανική ζύγιση είναι γνωστές και υπάρχουν πολλές μηχανές σε λειτουργία στην Ελλάδα. Μια εφαρμογή της εταιρείας είναι και η τροφοδοσία τριμμένου τυριού ή άλλων αντίστοιχων προϊόντων με πολυκέφαλο ζυγό.

 

Η χαμηλή ροή του προϊόντος, οι υψηλές απαιτήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου αλλά και η ακρίβεια για ένα ακριβό προϊόν είναι χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να ανταποκριθεί ένας ζυγός.

Η Ishida Ιαπωνίας, με την μακρόχρονη εμπειρία της, σχεδιάζει ειδικά για τέτοιες εφαρμογές μονάδες υψηλής ακρίβειας και απόδοσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την επικάλυψη των επιφανειών με Teflon για την καλύτερη ροή ή ακόμα και με την εγκατάσταση πλαστικών χοανών με scraping function στο άνοιγμα.

Η δυνατότητα ρύθμισης των δονήσεων αλλά και η υψηλή υπολογιστική δυνατότητα του ζυγού μπορεί να επιτύχει ταχύτητες και ακρίβεια που ξεπερνούν τις προσδοκίες του χρήστη. Παραδείγματα εφαρμογών με απόλυτη επιτυχία υπάρχουν στις εταιρίες Berglandmilch στην Αυστρία (κεντρική φωτογραφία), στην Rip-Pack στην Ρωσία και σε άλλες χώρες. Επίσης, αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν και στην Ελλάδα.

Ο ζυγός που σχεδιάζεται για αυτή την εφαρμογή είναι ΙΡ65 και όλες οι επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν επιμελώς ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις υγιεινής. Η πλήρης έλλειψη ελατηρίων και άλλων μικρών μηχανικών μερών, κάνουν τον καθαρισμό ακόμα πιο εύκολο.


Η Europack I.S (www.europack.gr) διαθέτει  πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό για τον σχεδιασμό αλλά και την υποστήριξη εφαρμογών ζύγισης.

You might also like