Κρι Κρι: Κι όμως ‘μεγάλωσε’ στο εξάμηνο

Αύξησε τις πωλήσεις της κατά 15% το πρώτο εξάμηνο του 2020

H βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου 2020. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 65,92 εκ. ευρώ έναντι 57,40 εκ. ευρώ το 2019 (αυξημένος +14,8%). Αυξημένα ήταν και τα καθαρά κέρδη της εταιρείας

 

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,76 εκ. ευρώ έναντι 22,40 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2019.
  • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 13,80 εκ. ευρώ έναντι 12,23 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2019.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,94 εκ.ευρώ, έναντι 10,50 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2019.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 9,08 εκ.ευρώ, έναντι 7,64 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2019.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 12,18 εκ. ευρώ από 12,82 εκ. ευρώ Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του COVID-19, η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων να περιοριστεί στο -5%. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,1% (στοιχεία NIELSEN Ιούνιος 2020).

Στα ύψη το γιαούρτι

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση +16,3%, αγγίζοντας τα 25,4 εκ. ευρώ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη μεγέθυνση της αγοράς στο εξάμηνο κατά 5,2%, στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων private label προϊόντων. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον, σε 16,6%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε όγκο, Ιούνιος 2020].

Σε σχέση με τις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν την έντονη ανάπτυξη (αύξηση +29,7%). Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού ξεπέρασε τα 24,9 εκ. ευρώ, αποτελώντας το 50% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Τέλος, στο εξάμηνο του 2020 οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια άγγιξαν τα 5,7 εκ. ευρώ. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση και η υψηλή ρευστότητα της εταιρείας επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης όλων των προγραμματισμένων επενδυτικών σχεδίων.

You might also like