Πρόταση εξαγοράς για τη Vivartia

Από το επενδυτικό σχήμα CVC Capital Partners- Στο 'πακέτο' και η ΔΕΛΤΑ

Ο Όμιλος  MIG φαίνεται πως βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επαφών με το επενδυτικό σχήμα CVC Capital Partners προκειμένου να πουλήσει τη θυγατρική Vivartia, έναν από τους κορυφαίους ομίλους τροφίμων στην Ελλάδα, με συμφέροντα  και στην εστίαση. Στη Vivartia ανήκει και η γαλακτοκομική ΔΕΛΤΑ.

 

Πριν μερικές ημέρες το επενδυτικό σχήμα κατέθεσε προσφορά για την εξαγορά της Vivartia  με αποτέλεσμα να αναγκάσει την MIG να προβεί σε επίσημη ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η MIG «έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς των επενδυτικών κεφαλαίων της CVC CAPITAL PARTNERS για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (τελική έγκριση από τα αρμόδια όργανα της CVC, συμφωνία επί των όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας). Το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να παραχωρήσει στη CVC περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 6/11/2020. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα υποστηρίξει την εταιρία στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των όρων της συναλλαγής που θα συμφωνηθούν». 

Οικονομικοί κύκλοι αποδίδουν την επικείμενη πώληση της Vivartia στα τεράστια χρέη της ΜΙG  προς τις τράπεζες, ιδιαίτερα προς την Πειραιώς, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά της εστίασης (αναμένονται απώλειες που ίσως φτάσουν και το 40%).

Αν και οι ενοποιημένες πωλήσεις της Vivartia παρουσίασαν αύξηση 3,7% το 2019 (ανήλθαν σε 630 εκατ. ευρώ), ο Κλάδος Γαλακτοκομικών του Ομίλου παρουσίασε μείωση, η οποία σχετίζεται με την αναδιοργάνωση των μονάδων του και τη  διακοπή συμφωνιών παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τόσο για την εγχώρια αγορά, όσο και για τις εξαγωγές.

You might also like