Εβροφάρμα: πτώση 10% στις πωλήσεις α’ εξαμήνου

‘Πρασινίζει’ περιβαλλοντικά η εταιρεία μέσω ανακύκλωσης

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2020, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Θρακιώτικης εταιρείας Εβροφάρμα ανήλθε σε 15,675 εκατ. ευρώ έναντι 17,466 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019,  παρουσιάζοντας μείωση 10%. Η μητρική εταιρεία  πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 13,237 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 12%.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «Η μείωση οφείλεται κυρίως στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων που έλαβε η χώρα μας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19».

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 20,42% έναντι 21,84% και το εταιρικό 20,34% έναντι 21,31% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου.  Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ και 883.000 ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, μειωμένα κατά 33,63% και 43,28% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των 338.000 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,94%. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 24.000 έναντι ζημιών 167.000 της συγκριτικής περιόδου.


Kατά το Α’ εξάμηνο του 2019, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί από το μη επαναλαμβανόμενο έξοδο ποσού 750.000 ευρώ που αφορούσε την εξόφληση της πρώην ΑΤΕBank.


Να σημειωθεί ότι η πρόσφατη εκταμίευση του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 15 εκ. ευρώ καθιστά σχεδόν, το σύνολο του δανεισμού μακροπρόθεσμο. Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2020 η συνδεδεμένη εταιρεία Βιομέστη ΜΙΚΕ ξεκίνησε τη λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου, που επεξεργάζεται, με την μέθοδο της θερμόφιλης ζύμωσης, κοπριά, τυρόγαλο, βιομάζα κ.τ.λ. για την συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1Mw.

Όπως υποστηρίζεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «η θερμόφιλη ζύμωση καθιστά ακίνδυνο και ασφαλές το υπόλειμμα για την οργανική λίπανση των χωραφιών, όπου παράγονται οι ζωοτροφές των αγελάδων. Η νέα μονάδα αφενός επιλύει με τον καλλίτερο τρόπο την περιβαλλοντική διαχείριση του ομίλου και αφετέρου δημιουργεί σημαντικό έμμεσο και άμεσο οικονομικό όφελος για την Εβροφάρμα και την Campus».

Το εν λόγω συγκρότημα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, καθιστά τις παραγωγικές δραστηριότητες και γενικά τον όμιλο Εβροφάρμα στις πλέον πράσινες και φιλοπεριβαλλοντικές εταιρείες της χώρας, που εφαρμόζουν κυκλική οικονομία στην πράξη και λειτουργούν με εξαιρετικά μειωμένο αποτύπωμα άνθρακος.

You might also like