ΔΕΛΤΑ: στη «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

Βραβεύτηκε η δράση της «Μιλάμε στα μικρά παιδιά για τη Σπατάλη τροφίμων»

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και με στόχο την αειφορική ανάπτυξη, η ΔΕΛΤΑ συστρατεύεται στη συντονισμένη δράση κράτους, αγοράς και κοινωνίας και συμμετέχει εθελοντικά στη «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων». Η απόφαση της ΔΕΛΤΑ να ανταποκριθεί στην πρόσκληση, συμμετέχοντας εθελοντικά στη «Συμμαχία», έρχεται σαν συνέχεια της ιδιαίτερα έντονης δραστηριοποίησής της στον τομέα της μείωσης της σπατάλης τροφίμων, εδώ και αρκετά χρόνια.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΛΤΑ θεωρεί την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των νέων για το συγκεκριμένο θέμα εξαιρετικά σημαντική και υλοποιεί από το 2018 το στοχευμένο πρόγραμμα-παραμύθι «Ταξίδι στην Τροφούπολη». Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι του Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ επισκέπτονται παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία και μιλούν σε μικρά παιδιά, ηλικίας 4-6 ετών, για τη σωστή αγορά και αποθήκευση των τροφίμων, την πρόληψη της σπατάλης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα αυτό κατέκτησε πρόσφατα το χρυσό βραβείο στα Environmental Awards 2020, όπου διακρίνονται σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον, στην ενότητα “Resource Sustainability”. Έχει επίσης βραβευθεί άλλες δύο φορές φέτος, στα Responsible Business Awards 2020 και Corporate Affairs Excellence Awards 2020, στην κατηγορία δράση ΕΚΕ. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιπλέον σημαντική αναγνώριση της πολυετούς συνεργασίας της ΔΕΛΤΑ με την PRC Group-The Management House για το Κέντρο Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ.

 «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει στόχο την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ δημοσίων αρχών, επαγγελματικών φορέων, επιχειρήσεων τροφίμων & εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και φορέων της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας. Βασική προτεραιότητα της Συμμαχίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, αλλά και η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και η ανάληψη δράσεων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα.


Στην κεντρική φωτογραφία, η Σταυρούλα Τσιάλα, Supervisor του Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ (αριστερά) και η Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας ΔΕΛΤΑ, παραλαμβάνουν το βραβείο.

You might also like