Γαλακτοκομικός ο πρώτος συνεταιρισμός με ιδιώτη

Πρόκειται για τον «Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Μονεμβασιάς»

Στην έγκριση του καταστατικού για την ίδρυση του πρώτου Αγροτικού Συνεταιρισμού στη χώρα μας, ο οποίος περιλαμβάνει στη μετοχική του σύνθεση ιδιώτη επενδυτή, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ικανοποιώντας σχετικό αίτημα που υπεβλήθη προς αυτές.

 

Πρόκειται για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό με την επωνυμία «Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Μονεμβασιάς» και διακριτικό τίτλο «Πάρνων» με έδρα τους Μολάους του νομού Λακωνίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά  επιβεβαίωση των προσδοκιών του Υπουργείου για την προσέλκυση επενδύσεων στον χώρο των Αγροτικών Συνεταιρισμών, προκειμένου εκείνοι να μετατραπούν σε υγιείς, ανταγωνιστικές και επικερδείς επιχειρήσεις με σκοπό να μπορούν να εισέλθουν με αξιώσεις στο σύγχρονο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια αγορά.

Το γεγονός αυτό έρχεται ύστερα από τον  εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου με το οποίο καθίσταται, σύμφωνα με το υπουργείο, ελκυστικότερο το πλαίσιο για τη συγκρότηση και λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μέσω της συγκεκριμένης νομοθεσίας δόθηκε μάλιστα απόλυτη ελευθερία στους συνεταιριστές ώστε να αποφασίζουν ελεύθερα, μέσω των καταστατικών τους, τους όρους λειτουργίας των Συνεταιρισμών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας τον Φεβρουάριο του 2020 και εν μέσω της υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, 20 ακόμα νέοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί έχουν ήδη υποβάλει αίτημα έγκρισης του καταστατικού τους ενώ 40 έχουν προχωρήσει στην τροποποίησή του προκειμένου να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών.

Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών,  ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών του καταστατικού για την ίδρυση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (Εθ.Ε.Α.Σ.) με σκοπό την επανένωση όλων των συνεταιριστικών οργανώσεων κάτω από μία ενιαία πανελλαδική σκέπη. Με την κίνηση αυτή δόθηκε η δυνατότητα στο συνεταιριστικό κίνημα της χώρας μας να επανενώσει τη φωνή του και να ισχυροποιήσει τη διαπραγματευτική του θέση εντός και εκτός συνόρων προς όφελος του αγροτικού κόσμου της πατρίδας μας, κίνηση η οποία έτυχε θερμής υποδοχής από τους Έλληνες συνεταιριστές.

You might also like