Διανομή αέρα: Σε εργοστάσιο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων

Έργο της Prihoda Hellas σε εργοστάσιο παραγωγής κίτρινων τυριών

Κατά την διάρκεια την παραγωγής τυροκομικών προϊόντων σε βιομηχανική κλίμακα είναι πολύ σημαντικό να διατηρούνται σταθερές οι συνθήκες των χώρων. Η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και η ταχύτητα του αέρα πρέπει να διατηρούνται απολύτως σταθερές εντός συγκεκριμένων ορίων.
Κείμενο: Kάτια Μπουγάτσου* 

 

Το 2014, ένα  από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης παραγωγής κίτρινων τυριών αγόρασε νέο ψυκτικό εξοπλισμό για τα κελάρια ωρίμανσης ο οποίος συμπεριλάμβανε και σύστημα διανομής του αέρα μέσω υφασμάτινων αγωγών – διανομέων. Οι υφασμάτινοι αυτοί αεραγωγοί είχαν παραχθεί από το εργοστάσιο που παρήγαγε επίσης εξοπλισμό ψύξης.

Το εργοστάσιο δεν ήταν ικανοποιημένο με την απόδοση του εξοπλισμού, οπότε ο προμηθευτής άλλαξε τους υφασμάτινους διανομείς αέρα αρκετές φορές σε μία προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών. Δεν πέτυχε καμία βελτίωση κι έτσι το εργοστάσιο επικοινώνησε με την Prihoda στις αρχές του 2018.

Επίσκεψη στο εργοστάσιο, εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασης και των απαιτήσεων

Τα κίτρινα τυριά ωριμάζουν σε διάφορα κελάρια που το καθένα από αυτά απαιτεί διαφορετικές συνθήκες. Tα κεφάλια τυριών στοιβάζονται σε επίπεδα τελάρα τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο. Το πρώτο στάδιο ωρίμανσης είναι η ξήρανση, κατά τη διάρκεια της το τυρόπηγμα χάνει μεγάλη ποσότητα νερού. Σημάδια σημαντικής ανομοιομορφίας εμφανίστηκαν ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου σταδίου.

Μερικά κεφάλια τυριού ήταν πολύ ξηρά, άλλα αρκετά πιο υγρά από ότι θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα ήταν κακή συνολική ποιότητα στο τελικό προϊόν. Ένας μοναδικός υφασμάτινος διανομέας αέρα είχε τοποθετηθεί κατά μήκος στο κέντρο του δωματίου. Ο προμηθευτής ψύξης δοκίμασε διάφορα είδη διατρήσεων, όλα ανεπιτυχώς.

 

Σχεδιασμός και ανάλυση προτεινόμενης λύσης

Ένας απλός διανομέας αέρα στο κέντρο της οροφής δεν μπορεί να εξισορροπήσει επαρκώς τη ροή. Ο αέρας εξέρχεται από τη διάτρηση σε υψηλότερη ταχύτητα, το ρεύμα είναι πολύ ισχυρό και αναγκάζει τα μπλοκ στην κορυφή να στεγνώσουν πολύ γρήγορα, ενώ τα προϊόντα στο κάτω μέρος στεγνώνουν ανεπαρκώς.

Επομένως, έπρεπε να μειώσουμε την ταχύτητα του αέρα καθώς και να φροντίσουμε ότι η ροή του θα είναι επαρκής και στα χαμηλότερα στρώματα του χώρου. Τα ράφια τυριών είναι στη μέση του δωματίου, το διάκενο 0,5 m από τους τοίχους επιτρέπει την τοποθέτηση διαχωριστικών τμημάτων στον τοίχο.

Άδεια κελάρια διαχυτών (κάτω) και διάγραμμα διαχυτών (πάνω).

 

Σχεδιασμός υφασμάτινων διανομέων αέρα

Αντί για διάτρηση, ήταν απαραίτητη η χρήση μικρο-διάτρησης και η παροχή αέρα στο τυρί από τα πλαϊνά. Αυτό εξισώνει τη σχετικά μεγάλη ροή. Διαχωριστικά διατομής 800 Χ 200mm στα πλαϊνά ήταν απαραίτητα για σωστό αερισμό και διένειμαν 4.000 m3/h.Από την κορυφή ο κυκλικός διανομέας αέρα παρείχε 6.000 m3/h.

Λειτουργική εμπειρία

Η διαδικασία ωρίμανσης παρακολουθήθηκε στενά και σημαντική εξισορρόπηση  του στεγνώματος που ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας καταγράφηκε  μετά τις πρώτες εβδομάδες. Σταδιακά παραδώσαμε τους υφασμάτινους διανομείς αέρα σε όλα τα κελάρια. Έτσι ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για την ομοιογένεια στην ποιότητα  του τυριού.

Παράγοντες επιτυχίας

  • Μια διεξοδική ανάλυση της παραγωγική διαδικασία (process), ακούγοντας τον πελάτη και εστιάζοντας με προσοχή στο πρόβλημα.
  • Ένας εξειδικευμένος σχεδιασμός βασιζόμενος και στην τεχνογνωσία και   εμπειρία μας.
  • Ευρεία γκάμα διαθέσιμων λύσεων (μικρο-διάτρηση, ειδικές γεωμετρίες διατομών, ελλειπτική διατομή, ποικιλία στον τρόπο ανάρτησης και εγκατάστασης).

*  Η Kάτια Μπουγάτσου είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός στην Prihoda Hellas. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση: www.prihoda-hellas.com.

You might also like