Νέα προγράμματα επιμόρφωσης για τον Αγροδιατροφικό τομέα

Από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τρία νέα προγράμματα επιμόρφωσης για τον Αγροδιατροφικό τομέα ετοιμάζεται να υλοποιήσει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι τα παρακάτω:

Γαλακτοκομία-Τυροκομία | Με διάρκεια  4 μήνες (100 ώρες), 6 ECTS (http://learning.uth.gr/?p=7883)

Αγροδιατροφική Κληρονομιά & Επιχειρηματικότητα |Με διάρκεια  3 μήνες (70 ώρες) , 5 ECTS (http://learning.uth.gr/?p=1754)

Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 17025:2017 | Με διάρκεια  2 μήνες (50 ώρες), 3 ECTS (http://learning.uth.gr/?p=7925)

Τα προγράμματα συντονίζουν η Δρ Ελένη Μαλισσιόβα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και ο Δρ  Αθανάσιος Μανούρας, Καθηγητής του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας.  Οι εκπαιδευτές προέρχονται κυρίως από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά και από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, φορείς και οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης δίνουν έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,  έχοντας σαν βασικό μέλημα να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα υποστηρίξουν την επαγγελματική τους εξέλιξη στον κλάδο της αγροδιατροφής.


  • Μέθοδος Υλοποίησης: Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)
  • Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 31/01/2021
  • Για περισσότερες πληροφορίες:  http://learning.uth.gr/programs/

You might also like