Αναβάθμιση πιστοποίησης ποιότητας ISO για την ΟΠΤΙΜΑ

από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), μέλος του Ομίλου TÜV NORD GROUP

Η ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για ασφαλή τρόφιμα, επενδύει για ακόμη μια φορά σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας, αναβαθμίζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που διατηρεί, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

 

Το ISO 22000:2018 αποτελεί ένα κορυφαίο και πολύ απαιτητικό πρότυπο πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Με την αναβάθμιση αυτή η ΟΠΤΙΜΑ παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για την παροχή προϊόντων μέγιστης ποιότητας και ασφάλειας. Το σύνολο των πιστοποιήσεων της ΟΠΤΙΜΑ εκδίδεται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), μέλος του Ομίλου TÜV NORD GROUP.


Στο portfolio της ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνονται κορυφαία brands, όπως HΠΕΙΡΟΣ, Dirollo, Kerrygold, Adoro, Ταλαγάνι, Λογάδι, Κατίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές και Λεβέτι. 

You might also like