Ιωάννης Κλώνης: Ένζυμη βιοτεχνολογία

Εμπλουτισμένη επανέκδοση ενός σημαντικού επιστημονικού έργου

Σήμερα τα ένζυμα εμπλέκονται σχεδόν σε όλες τις διεργασίες παραγωγής βιοπροϊόντων, επεξεργασίας βιολογικών και συνθετικών υλικών, στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών και τεχνολογιών στη βιομηχανία τροφίμων, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, στην ανάλυση και στην ιατρική, στη γεωργία και στο περιβάλλον. Λόγω της αλματώδους εξελίξεως του πεδίου, μετά από παρέλευση οκτώ ετών από την παρουσίαση της 3ης εκδόσεως της Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας, κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρησή της.

 

Η δομή του βιβλίου

Τα δεκαπέντε πλέον κεφάλαια του βιβλίου εμπλουτίζονται με πολλές και εκτενείς προσθήκες κειμένου και αισθητικές βελτιώσεις, 235 σχήματα (τα περισσότερα νέα ή επανασχεδιασμένα) και 26 πίνακες. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή στον προσδιορισμό (‘μέτρηση’) και την ιστορία των ενζύμων, παρουσιάζονται η ενζυμική κινητική από εφαρμοσμένη σκοπιά, οι τύποι και η κινητική των ενζυμικών βιοαντιδραστήρων. Ακολουθούν η κατιούσα διεργασία/τεχνολογία απομονώσεως και καθαρισμού των ενζύμων, τα ακινητοποιημένα (καθηλωμένα) ένζυμα και οι τεχνικές ακινητοποιήσεως ενζύμων και μορίων-δεσμευτών (προσδετών) σε στερεούς φορείς.


Μεγάλο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στις πλείστες όσες εφαρμογές των ενζύμων όπως η βιομηχανία τροφίμων, με ειδική αναφορά στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.


Μεγάλο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στις πλείστες όσες εφαρμογές των ενζύμων: στη βιομηχανία τροφίμων (με ειδική αναφορά στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων), στη χημική και τη φαρμακευτική βιομηχανία, σε άλλες βιομηχανίες μεγάλης κλίμακας, στη θεραπευτική και την αναγεννητική ιατρική, στην ανάλυση και τους ενζυμικούς βιοαισθητήρες, στη βιοκατάλυση σε περιβάλλον οργανικών διαλυτών, στη βιοαποκατάσταση του περιβάλλοντος, και στα βιοκαύσιμα.

Η ύλη του βιβλίου ολοκληρώνεται με προτεινόμενη βιβλιογραφία, αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό λεξικό επιστημονικών όρων, και λεπτομερές ευρετήριο. Το βιβλίο, στη νέα του μορφή, καλύπτει ικανοποιητικότερα τις ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος αναγνωστών, ενώ θα αποβεί χρήσιμο βοήθημα στους φοιτητές αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν εκτενέστερα τη βιοτεχνολογία των ενζύμων.

Ο συγγραφέας

Ο Ιωάννης Κλώνης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη «Μοριακή Ενζυμολογία» (MSc  από το University of Warwick, Αγγλία) και στη «Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία», ειδικότερα στο πεδίο της κατιούσας διεργασίας και χρωματογραφίας συγγενείας ενζύμων (PhD  από το University of Southampton, Αγγλία).

Εργάστηκε ως senior research associate στο University of Cambridge, Institute of Biotechnology (Αγγλία) και ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας. Εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), όπου και εργάστηκε στο (νυν) Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Από το 2020 είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου Reactive Dyes in Protein and Enzyme Techno­logy (Macmillan Press, 1987) και είναι συγγραφέας του βιβλίου  Ενζυμολογία (Εκδόσεις Έμβρυο, 2007, 2018). Έχει διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντής στο Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας και αναπληρωτής πρόεδρος στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ, εθνικός εκπρόσωπος σε θέματα βιοτεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιστημονικός υπεύθυνος ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και οργανισμούς.


Ιωάννης Κλώνης

 Ένζυμη βιοτεχνολογία

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2020

Σελ. 608

ISBN: 978-960-524-587-0

Τιμή: 35 €

You might also like