30 χρόνια MERCOSUR: Λιγότερη ‘Ευρώπη’ στην Νότια Αμερική

ΟΗ Κίνα παίρνει κεφάλι ως κύριος εμπορικός εταίρος

Νέες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις έχουν εγκαθιδρυθεί πλέον ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομική ζώνη των χωρών της Νότιας Αμερικής στη στροφή των 30 ετών από την ίδρυση της ενιαίας οικονομικής ζώνης των χωρών της Λατινικής Αμερικής, με την Ευρώπη να χάνει τον σημαντικό εμπορικός της ρόλο και στη θέση της να αναπτύσσεται η Κίνα. Αυτό προκύπτει σε έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Γερμανίας.

 

Στο χρονικό αυτό διάστημα που μεσολάβησε, τόσο η Γερμανία, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν απωλέσει τη σημασία τους ως κύριοι εμπορικοί εταίροι για τις χώρες Mercosur. Με την άνοδο της Κίνας οι εμπορικές ροές, τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές, μετατοπίσθηκαν από τις Ευρωπαϊκές αγορές στην αγορά της Κίνας. Αποτέλεσμα των ανωτέρω και εξασθένιση της Γερμανίας και των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως σημαντικών εμπορικών και οικονομικών εταίρων της εν λόγω γεωγραφικής περιοχής, να παρατηρείται σημαντική πτώση του όγκου του διμερούς εμπορίου, τόσο στις εισαγωγές, όσο και στις εξαγωγές μεταξύ των δύο πλευρών. Μόνο στα τελευταία έξη χρόνια, όπως αναφέρει η Lisandra Flach, ένας εκ των συντακτών της έρευνας,   οι εξαγωγές των χωρών Mercosur προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά σχεδόν 25%.

Αντίθετα το μερίδιο της Κίνας στις εξαγωγές της προς τις χώρες Mercosur παρουσίασε κατακόρυφη άνοδο κατά την περίοδο 2000-2018, από 2% σε 22.1%. Αποτέλεσμα είναι η Κίνα να αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο των χωρών της Νότιας Αμερικής, με σαφές προβάδισμα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως και στο τομέα των εισαγωγών της Κίνας από τις χώρες Mercosur καταγράφεται επίσης σημαντική άνοδος στο χρονικό διάστημα των τελευταίων 20 ετών.

Συνολικά, η αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών για το εξωτερικό εμπόριο των συγκεκριμένων χωρών με τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικτή. Το εμπόριο εντός της επικράτειας των χωρών Mercosur απελευθερώθηκε οδηγώντας σε εντατικοποίηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου, εξέλιξη που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σημαντική επιτυχία. Από την άλλη πλευρά ο μετασχηματισμός από μία Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου σε μίας μορφής Τελωνειακής Ένωσης απέτυχε και τα βήματα προς μία βαθύτερη Τελωνειακή Ένωση, όπως για παράδειγμα η ελεύθερη μετακίνηση προϊόντων, κεφαλαίων και εργαζομένων κατέστη τελικά ανέφικτη.

You might also like