Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ζει και …βασιλεύει

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απαντούν σε δημοσίευμα για υποστελέχωση του ιδρύματος

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα πριν λίγο,  απαντούν σε δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας που κάνει για υποστελέχωση του ιδρύματος και παραθέτουν στοιχεία. Στα τμήματα του Πανεπιστημίου, η βιωσιμότητα των οποίων αμφισβητείται, το δημοσίευμα περιλαμβάνει και τα τμήματα Ζωικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος, με έδρα τη Λάρισα. 
Ακολουθεί το δελτίο Τύπου των Πρυτανικών Αρχών.
«Το άρθρο του κ. Λακασά στην εφημερίδα Καθημερινή (7-5-2021) με τίτλο ‘Μειώνονται τα τμήματα ΑΕΙ, αναδιάταξη του χάρτη’ περιέχει λανθασμένα στοιχεία όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, αναφέρονται τα τμήματα Ζωικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος, με έδρα τη Λάρισα, για τα οποία δηλώνεται εσφαλμένα ότι έχουν μηδενικό αριθμό διδασκόντων. Τα πραγματικά στοιχεία είναι ότι το μεν τμήμα Ζωικής Παραγωγής έχει οκτώ ( 8 ) διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ και τέσσερα (4) μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, το δε τμήμα Περιβάλλοντος έχει δώδεκα (12) διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ και τέσσερα (4) μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.

Με την ευκαιρία αυτή ενημερώνουμε ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργούν τριανταπέντε (35) Ακαδημαϊκά Τμήματα, τα προγράμματα σπουδών των οποίων υποστηρίζονται από επαρκές διδακτικό προσωπικό και προσφέρουν στους φοιτητές τους όλα τα απαραίτητα μαθήματα.

Καθώς ολοκληρώνουμε πλέον τον δεύτερο χρόνο πανδημικής εκπαιδευτικής λειτουργίας έχουμε όλες και όλοι πλήρη συναίσθηση του γεγονότος ότι τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, αλλά και οι λοιπές βαθμίδες εκπαίδευσης, αποτέλεσαν σημαντικούς πυλώνες ανθεκτικότητας και σταθερότητας σε μια περίοδο έντονων κλυδωνισμών της ελληνικής κοινωνίας, κλυδωνισμών μάλιστα που ‘χτύπησαν’ ασύμμετρα τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, και καθώς χιλιάδες νέων και χιλιάδες ελληνικές οικογένειες βρίσκονται ένα βήμα πριν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τη μετάβαση από τη σχολική στην ακαδημαϊκή ζωή και την επαγγελματική σταδιοδρομία, έχουμε όλοι/ες χρέος να συμβάλλουμε στο κλίμα νηφαλιότητας, ψυχραιμίας και σταθερότητας, επιμένοντας στην ανάδειξη των δεδομένων, των τεκμηρίων και των πραγματικών διαστάσεων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε» .

You might also like