Νέα ΚΑΠ: Διιστάμενες απόψεις

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση- Συγκρατημένη η αντιπολίτευση

Η Συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 προβλέπει διατήρηση της χρηματοδότησης 19,3 δισ. ευρώ για την Ελλάδα και πρόνοιες για τους νέους αγρότες, αλλά οι απόψεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στην ΕΕ διίστανται όσο αφορά τη δυνατότητα της επιτυχίας της.

 

Μετά από εντατική περίοδο σκληρών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα, περίοδο διαμόρφωσης λεπτών συσχετισμών και ισορροπιών, μέσα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά σύνθετο, ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα απαιτητικό, επετεύχθη η πολυπόθητη πολιτική συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών της 28ης Ιουνίου 2021.

Μια συμφωνία για την οποία χρειάστηκαν τρία έτη εξαντλητικής διαβούλευσης και έξι διαφορετικές Προεδρίες Κρατών – Μελών της ΕΕ για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση και να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ «αποδεικνύει επί της ουσίας την ισχυρή πολιτική βούληση της Ευρώπης να βρίσκει τις λύσεις ενωμένη και να διαμορφώνει το κοινό μέλλον των λαών της μέσα από βαθιά δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες».

Η ελληνική κυβέρνηση πανηγυρίζει εκτιμώντας ότι η νέα συμφωνία ενσωματώνει τις βασικές θέσεις και διεκδικήσεις τις χώρας μας για μια περισσότερο δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και ευέλικτη ΚΑΠ προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών, προς όφελος της ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών μας περιοχών.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του το ΥπΑΑΤ κάνει λόγο για «Μια συμφωνία, επιστέγασμα της συντονισμένης, επίμονης και σκληρής δουλειάς του ΥΠΑΑΤ, που εξασφάλισε για τους παραγωγούς μας τους καλύτερους δυνατούς όρους μετάβασης στη νέα εποχή, για μια Γεωργία περισσότερο βιώσιμη, ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή σε εναρμόνιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».

Από της πλευρά του ο ΥπΑΑΤ Σπήλιος Λιβανός επισημαίνει σε δηλώσεις του στο γεγονός ότι επετεύχθη για τη χώρα μας η διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (της τάξης των 19,3 δισ. ευρώ), παρά τη μείωση που υπέστη στο σύνολό της, και μάλιστα με ενισχυμένο τον επενδυτικό – μεταρρυθμιστικό Πυλώνα ΙΙ αυτής, ενώ εξαλείφθηκε και ο κίνδυνος της εξωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων που θα σήμαινε μεγάλες απώλειες πόρων από τον Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων.

«Με αυτά τα δεδομένα, η επίτευξη της Συμφωνίας για τη νέα ΚΑΠ συνιστά μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και ισορροπημένη αναπτυξιακή – μεταρρυθμιστική πρόταση σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, που διαμορφώνει μια νέα δυναμική για την ελληνική γεωργία και τους Έλληνες παραγωγούς» επισημαίνει ο υπουργός.

 Η νέα ΚΑΠ είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού ανάμεσα στις ‘πράσινες’ προτεραιότητες που έχει θέσει η ΕΕ και τις ανάγκες των Ευρωπαίων αγροτών/ κτηνοτρόφων για ενίσχυση του έργου του.

 

Η αντιπολίτευση

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας και πρώην υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, με αφορμή τη συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ  για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του διότι στο αποτέλεσμα δεν αποτυπώνεται η απαίτηση των Ευρωπαίων αγροτών και πολιτών για μια περισσότερη δίκαιη, περιβαλλοντικά φιλόδοξη και κοινωνικά ευαίσθητη νέα ΚΑΠ.  «Το αποτέλεσμα κρίνοντας από τις πρώτες ανακοινώσεις φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη διάσταση μεταξύ των διαπραγματευτικών θέσεων και επιδιώξεων των διαφόρων κρατών μελών, καθώς και την ανάγκη να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ των φιλόδοξων στόχων της ‘πράσινης αρχιτεκτονικής’ της ΚΑΠ και των στρατηγικών της Πράσινης Συμφωνίας για τη Γεωργία από την μία και των αιτημάτων των παραγωγών για εξασφάλιση αξιοπρεπών όρων άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας από την άλλη».

Σύμφωνα με τον πρώην ΥπΑΑΤ, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, τους χρονικούς, οικονομικούς και λοιπούς περιορισμούς, «η Συμφωνία στις γενικές της διατυπώσεις φαίνεται μεν να συμβιβάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις, χωρίς να εγγυάται όμως εκ των προτέρων την επιτυχή εφαρμογή της, η οποία θα κριθεί εν πολλοίς στην εξειδίκευση των όρων της στους εκτελεστικούς κανονισμούς που θα ακολουθήσουν και κυρίως στον τρόπο και το βαθμό που η χώρα μας θα ενσωματώσει στο Στρατηγικό της Σχέδιο τις πρόνοιες για την υπηρέτηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων της νέας ΚΑΠ σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των διαρθρωτικών αναγκών της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας».

You might also like