Στάδια ελέγχου κατά την παραγωγή γάλακτος

Voultherm: Ο κατάλληλος εξοπλισμός για εξοικονόμηση χρόνου και αξιόπιστα αποτελέσματα σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Τα ζωικά προϊόντα, όσο και αν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής του ανθρώπου, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή πριν την κατανάλωση. Αυτό συμβαίνει γιατί η αλλοίωση του προϊόντος ξεκινά από τη στιγμή της συλλογής του. Συγκεκριμένα για τα γαλακτοκομικά προϊόντα η ‘μόλυνση’ του γάλακτος ξεκινά από το σημείο που αυτό αγγίζει τη θηλή του ζώου και έρχεται σε επαφή με πιθανά βακτήρια και μικροοργανισμούς, αλλά και με τα στοιχεία του περιβάλλοντος.
Κείμενο:  Δήμητρα Μουρατίδου *

 

1ο Στάδιο:  Έλεγχος

Kατά την παραλαβή του γάλακτος πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι ποιότητας και χημικών χαρακτηριστικών. Οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι για την εξασφάλιση της καταλληλότητας του τελικού προϊόντος αλλά και τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.

Σημαντικές παράμετροι σε αυτό το στάδιο είναι το pH (πεχάμετρο testo 206) και η περιεκτικότητα σε λίπος και πρωτεΐνες. Μόνο αφού διαπιστωθεί η ποιότητά του οδηγείται στο επόμενο στάδιο της παστερίωσης και της ανάδευσης.

2ο στάδιο: Παστερίωση

Η αποθήκευση του γάλακτος γίνεται σε χώρους με ελεγχόμενο κλίμα και συγκεκριμένα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας. Σε αυτή τη διαδικασία η θερμοκρασία είναι ο πρωταγωνιστής.

Η δεξαμενή αποθήκευσης, η δεξαμενή μεταφοράς αλλά και ο παστεριωτής θερμομετρούνται πριν την εισαγωγή του γάλακτος στον παστεριωτή. Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε αυτά τα στάδια είναι σημαντική η χρήση πιστοποιημένων οργάνων μέτρησης θερμοκρασίας, συμβατών με τους νομικούς κανονισμούς, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα του τελικού προϊόντος αλλά και η αξιοπιστία της εταιρίας.

Συγκεκριμένες κατηγορίες καταγραφικών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρακολούθησης θερμοκρασίας κατά την παστερίωση είναι τα testo 175T2 και Τ3, τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε διαδικασίες θερμικής επεξεργασίας και διαθέτουν λογισμικό για τη διαμόρφωση και την ανάγνωση των καταγραφικών.

 

3ο στάδιο: Εμφιάλωση

Η διατήρηση του γάλακτος υπό ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας καθ’ όλη την αλυσίδα παραγωγής, από τη συλλογή και τη μεταφορά έως την επεξεργασία και την εμφιάλωσή του, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητάς του. Από αυτό προκύπτει η αναγκαιότητα τοποθέτησης καταγραφικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, ειδικά σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, που είναι αδύνατη η διαρκής ανθρώπινη παρουσία στον χώρο.

Ιδανική είναι η χρήση καταγραφικών δεδομένων με προσομοιωτή προϊόντος, για απόλυτη αξιοπιστία. Ένα ασύρματο σύστημα παρακολούθησης δεδομένων, όπως το testo Saveris 2, εξασφαλίζει την άμεση ενημέρωση του χρήστη στην περίπτωση παραβίασης των οριακών τιμών, ανεξαρτήτου τοποθεσίας. Επιπλέον, η αποθήκευση των μετρήσεων στο Cloud καθιστά δυνατή την πρόσβαση από οποιαδήποτε smart συσκευή (Smartphone, Tablet).

4ο στάδιο: Διανομή

Το προϊόν έχει παραχθεί και είναι έτοιμο να γεμίσει τα ράφια των καταστημάτων. Για να γίνει αυτό μεσολαβεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα, αυτό της διανομής. Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας του τελικού προϊόντος είναι εξίσου κρίσιμη κατά τη μεταφορά, καθώς ένας ασυνεχής κύκλος ψύξης μπορεί να διαταράξει την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του ή και να το καταστήσει ακατάλληλο για κατανάλωση.

Απαραίτητη, επομένως, και σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της θερμοκρασίας με κατάλληλα καταγραφικά, τα οποία συμμορφώνονται με τους απαραίτητους κανονισμούς. Τα καταγραφικά δεδομένων testo 184 είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με HACCP και συμβατά με ISO 9001:2008, και με το πρότυπο EN 12830 (με πιστοποίηση από το TÜV).

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι βασική προτεραιότητα κάθε απασχολούμενο στον τομέα των τροφίμων. Με τη βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τα πρότυπα, και επομένως ένα αξιόπιστο τελικό προϊόν, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.


*   Η Δήμητρα Μουρατίδου είναι υπεύθυνη του τμήματος δημιουργίας περιεχομένου της εταιρίας Testo – Voultherm. Η εταιρία testo Voultherm Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της testo σε Ελλάδα και Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της εταιρίας μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα  www.voultherm.gr

You might also like