Τεχνολογία παλμικού φωτός Claranor

Αποδεδειγμένη λύση ενάντια στη μούχλα

Η Claranor προσφέρει διαδικτυακές λύσεις αποστείρωσης για συσκευασίες προσαρμοσμένες στους περιορισμούς της γαλακτοκομικής βιομηχανίας αλλά και της παραγωγής υποκατάστατων φυτικής προέλευσης. Με τρία μηχανήματα προσφέρει στη βιομηχανία κορυφαίες λύσεις.

 

Ο εξοπλισμός που κατασκευάζεται από την Claranor χρησιμοποιεί την τεχνολογία του παλμικού φωτός για την καταστροφή της μικροβιολογικής μόλυνσης, σε επίπεδα που κυμαίνονται από 3 έως 5 log reduction (λογαριθμική μείωση 99,9%- 99,999%), σε βακτήρια και καλούπια. Το παλμικό φως της Claranor έχει αποδείξει το υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητάς του έναντι των προβλημάτων της μούχλας και της σημαντικής μόλυνσης στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στα φυτικά υποκατάστατα.

Χωρίς να απαιτεί για τη λειτουργία της νερό ή χημικές ουσίες, η τεχνολογία της Claranor  προσφέρει σημαντικά τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με χημικές λύσεις ή λύσεις UV (υπεριώδους ακτινοβολίας). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέα γραμμή παραγωγής αλλά και σε υπάρχουσα γραμμή με μετασκευή της,  χάρη στον συμπαγή εξοπλισμό που διαθέτει.

Τα μηχανήματα της Clanaror

Με βάση την ταχύτητα της γραμμής παραγωγής ή το απαιτούμενο επίπεδο απολύμανσης της συσκευασίας, η Clanaror διαθέτει τρία ξεχωριστά μηχανήματα:

  • Εσωτερική απολύμανση για διάρκεια ζωής<60 ημερών
    • ESSENTIAL: Λύση μειωμένου κόστους γραμμές παραγωγής  χαμηλής και μέσης ταχύτητας.
    • ULTRA-CLEAN: Λύση ιδανική για γραμμές πλήρωσης υψηλής ταχύτητας έως 60.000 φιάλες την ώρα.
  • Εσωτερική κι εξωτερική απολύμανση για διάρκεια ζωής>60 ημερών
    • FULLCAP

Συσκευασίες πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) και ειδικά πώματα μπορούν επίσης να απολυμανθούν με την τεχνολογία παλμικού φωτός της Claranor

Σε όλο τον κόσμο

Σήμερα, περίπου 110 εγκαταστάσεις της Claranor λειτουργούν παγκοσμίως στον γαλακτοκομικό τομέα, για την απολύμανση στις γραμμές παραγωγής πόσιμου γιαουρτιού, φρέσκου  γάλακτος ή ροφημάτων γάλακτος,  φυτικών υποκατάστατων κ.ά.

Ο εξοπλισμός αποστείρωσης παλμικού φωτός σχεδιάζεται και παράγεται στο εργαστήριο παραγωγής της εταιρείας στην Αβινιόν της Γαλλίας, ενώ οι μικροβιολογικοί έλεγχοι  για τις βιομηχανικές εφαρμογές πραγματοποιούνται στο εργαστήριο της εταιρίας και επικυρώνονται  από ανεξάρτητο εργαστήριο.


Η Claranor έχει την έδρα της στην πόλη Αβινιόν στην νότια Γαλλία. Ιδρύθηκε το 2004 και σήμερα απασχολεί 32 άτομα. Μέχρι σήμερα έχει εγκαταστήσει 450 μηχανήματά της παγκοσμίως. Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την Europack.

You might also like