Proud Farm: Συνεργασία με την ΑΓΣ

Με το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών  Έργων για την ανάπτυξη καινοτομιών

Η κτηνοτροφική επιχείρηση Proud Farm υλοποιεί σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών  Έργων Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, φιλόδοξα προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτομιών στην γαλακτοπαραγωγό αιγοπροβατοτροφία.

 

Η Proud Farm ξεκίνησε το 2018· μια ομάδα ανθρώπων που οραματίζονται ένα βιώσιμο μέλλον για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Στόχος της είναι να αναπτύξει ένα μοντέλο που θα επιτρέπει στους νέους, οι οποίοι δεν διαθέτουν κεφάλαια και γνώσεις, να ασχοληθούν με τον κλάδο. Σταδιακά η ιδέα άρχισε να αποκτά μορφή και έτσι γεννήθηκε η ‘Proud Farm Θερμοκοιτίδα Γαλακτοπαραγωγού Αιγοπροβατοτροφίας’, με στόχο τη δημιουργία επιτυχημένων αιγοπροβατοτρόφων. Μέσα στα λίγα χρόνια από την ίδρυσή της η ομάδα – με την υποστήριξη και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής – έχει κατορθώσει να συμμετέχει όχι μόνο σε προγράμματα αλλά και σε κλαδικά clusters όπως είναι το ΙnoFA.

Γαλακτομέτρηση στη Φάρμα Σαββίδη στην Πτολεμαΐδα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΑΓΣ Θεσσαλονίκης.

 

Το cluster καινοτομίας InoFA

Ο συνεργατικός σχηματισμός (cluster) καινοτομίας InoFA (Internet of Food Alliance) αποτελεί την προσπάθεια να διασυνδεθούν όλοι οι κρίκοι της αγροδιατροφικής αλυσίδας και όσοι παρέχουν υλικά και υπηρεσίες σε αυτή, κάτω από μια κοινή ομπρέλα η οποία βασίζεται στο Internet of Things. Σκοπός του cluster είναι να αναπτύξει νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών εκ μέρους όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η τεχνολογική αναβάθμιση με τη σειρά της  θα έχει θετική επίδραση σε ζητήματα όπως η κυκλική οικονομία, η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οι διατροφικές αξίες.

Το cluster επιδιώκει τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της μεταφοράς και αποθήκευσης των διακινούμενων στην αγροδιατροφική αλυσίδα προϊόντων ενώ μέσω της ψηφιοποίησης της πληροφορίας στα σημεία πώλησης θα παρέχεται πληρέστερη ενημέρωση στους καταναλωτές. Στο σχήμα συνενώνονται επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής, συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, διανομών, λιανικής πώλησης, ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, πάροχοι τεχνολογίας, υπηρεσιών και υλικών.  Τον συντονισμό του έχει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Το κόστος των ζωοτροφών

«Η οικονομική κατάσταση ενός αγροκτήματος – η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητά του – μπορεί να είναι ένα ‘μαύρο κουτί’. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει και ποια είναι τα πραγματικά κόστη, αλλά συνεργαζόμαστε με επίλεκτους επιστήμονες από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τελευταία ετοιμάζουμε πρόταση που αποσκοπεί στη μείωση του παραγωγικού κόστους, κυρίως από ζωοτροφές, μέσω ηλεκτρονικής διαχείρισης των εισροών και εκροών της μονάδας. Το σύστημα είναι χρήσιμο όχι μόνο για τον κτηνοτρόφο διότι οδηγεί σε μια πιο σωστή κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων, αλλά  και για την παρακολούθηση του τομέα στο σύνολό του», δήλωσε το ιδρυτικό μέλος της ομάδας, ο κτηνοτρόφος Νικόλαος Κολτσίδας.


Η Proud Farm σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή δημιούργησαν σειρά εκπαιδευτικών βίντεο ώστε να ωφεληθούν και άλλοι κτηνοτρόφοι, κυρίως αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν μελλοντικά με την αιγοπροβατοτροφία.


Σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της ΑΓΣ, η ομάδα αναπτύσσει εφαρμογές συστημάτων ευφυούς κτηνοτροφίας που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αλλαγή της εικόνας της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Εξελίσσει εργαλεία που οδηγούν σε μια ‘πράσινη’ κτηνοτροφία όπως η χρήση βιοδιεγερτών προκειμένου να προβούν στην ομαλή αντικατάσταση αγροχημικών σκευασμάτων.

Η μέριμνα των ζωοτεχνών της ΑΓΣ για την υγεία και ευζωία των ζώων βρήκε απόλυτα σύμφωνα τα μέλη της ομάδας και έτσι, με τη χρήση αισθητήρων διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου, βελτιστοποιούν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων στο στάβλο. Τέλος, με την εφαρμογή ενός συστήματος γαλακτομετρήσεων, βοηθούν τον κτηνοτρόφο να αξιοποιήσει με τον κατάλληλο τρόπο το γενετικό υλικό που διαθέτει και, κατ’ επέκταση, να βελτιστοποιήσει την παραγωγή του.

You might also like