Φέτα: Προτάσεις  και προβληματισμοί ΣΕΚ

Προτείνει μέτρα προστασίας του ΠΟΠ προϊόντος στη Διεπαγγελματική του

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23.9.2021 στον ΕΛΓΟ- Δήμητρα με αντιπροσώπους της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης  Φέτας και συγκεκριμένα των Ιωάννη Βιτάλη, Παύλου Σατολιά, Κωνσταντίνου Τόπα, Παναγιώτη Πεβερέτου και Νικόλαου Τάχα, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας έθεσε και εγγράφως  τις  παρακάτω θέσεις  και προβληματισμούς προστασίας της Φέτας ΠΟΠ. Ο Σύνδεσμος ζητάει η θεσμοθέτηση ειδικού σώματος ελέγχου, προφανώς επειδή δεν μένει ικανοποιημένος από τις μέχρι σήμερα επιδόσεις των ήδη υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών.

 

 • Αυστηρή τήρηση των εθνικών και ενωσιακών προϋποθέσεων, προδιαγραφών και όρων, που τίθενται για την παραγωγή της Φέτας ΠΟΠ.
 • Απαγόρευση χρήσης υπερδιήθησης ή εμπλουτισμού με πρωτεΐνες γάλακτος ή τυρογάλακτος σε προϊόν ΠΟΠ. Στο χώρο παραγωγής Φέτας απαγορεύεται να υπάρχουν μηχανήματα διήθησης ή υπερδιήθησης.
 • Αυστηρός έλεγχος εισαγωγής λευκών τυριών από αιγοπρόβειο γάλα που μετατρέπονται σε Φέτα στη χώρα μας.
 • Καθολική απαγόρευση εισκόμισης εισαγόμενου πρόβειου γάλακτος σε εργοστάσια που έχουν κωδικό παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ από αιγοπρόβειο γάλα και τσουχτερά πρόστιμα άμεσης εφαρμογής στους παραβάτες.
 • Καθολική απαγόρευση συσκευασίας Φέτας στο εξωτερικό και εκτός περιοχών που παράγεται Φέτα ΠΟΠ.
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος Φέτας κατά την εξαγωγή των φορτίων.
 • Θεσμοθέτηση ελάχιστης απόδοσης τυροκόμησης Φέτας ΠΟΠ.
 • Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των πραγματοποιούμενων ελέγχων ισοζυγίου γάλακτος από τους φορείς ελέγχου ( ΕΛΓΟ- ΕΦΕΤ) των ποινών που επιβλήθηκαν και των αποφάσεων των δικαστηρίων που ακολουθούν τα επιβληθέντα πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις.
 • Εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλα τα στάδια παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας  και δειγματοληψία στα ράφια (π.χ. super  markets)  και στους χώρους μαζικής εστίασης. Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης της χώρας στα λευκά τυριά.
 • Αναγραφή σε όλες τις συσκευασίες φέτας ο τόπος παραγωγής, ο υπεύθυνος μεταποιητής και η περιοχή προέλευσης του γάλακτος.
 • Δημιουργία ειδικού σώματος ελέγχου και νομική κάλυψη τους για έλεγχο και στο εξωτερικό σε θέματα νοθείας και παραπλάνησης του καταναλωτή.

 

You might also like