Έργο της SABO στη ΦΑΓΕ

Πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή ρομποτικής παλετοποίησης

Η εταιρία SABO υλοποίησε σε συνεργασία με την ΦΑΓΕ την εγκατάσταση μίας ακόμα πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής ρομποτικής παλετοποίησης. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό για τη διακίνηση και την παλετοποίηση με ρομποτικό βραχίονα χαρτόδισκων με κύπελλα γιαουρτιού.

 

Οι χαρτόδισκοι μεταφέρονται και ομαδοποιούνται με κατάλληλες διατάξεις πριν την παραλαβή τους από τον ρομποτικό βραχίονα. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αναλαμβάνει την τοποθέτησή τους στην παλέτα με ασφάλεια και ακρίβεια, σύμφωνα με τα pattern παλετοποίησης όπου επιλέγεται για κάθε διαφορετικό υλικό, συμβάλλοντας στη σταθερή και αδιάλειπτη παραγωγική διαδικασία.

Η γραμμή μπορεί να λειτουργεί για κύπελλα διαφορετικών διαστάσεων και βάρους με δυνατότητα αυτόματης αλλαγής format χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Η σχεδίαση των συστημάτων μεταφοράς των χαρτόδισκων και της ρομποτικής αρπάγης του βραχίονα έγινε από το εξειδικευμένο τμήμα R&D της SΑΒΟ λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του υλικού προς διαχείριση, του περιορισμένου χώρου στην εγκατάσταση εξασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατό χωροταξικό αποτύπωμα και των υψηλών απαιτήσεων της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται.

Η εν λόγω γραμμή δοκιμάστηκε στις εγκαταστάσεις της Sabo παρουσία του πελάτη, προσομοιώνοντας τις συνθήκες παραγωγής τόσο σε ταχύτητες όσο και στον χειρισμό της από το προσωπικό. Στο τελικό στάδιο του έργου ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε στο εργοστάσιο του πελάτη όπου πραγματοποιήθηκε η τελική εγκατάσταση και οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες (site acceptance tests) με γνώμονα τη διασφάλιση ότι η εγκατάσταση πληροί τα επιθυμητά και απαιτούμενα κριτήρια.

You might also like