Πιστοποίηση της HELLAGRO Α.Ε. από την TÜV Austria

 ISO 22000 : 2018 για την αποθήκευση και διακίνηση υλικών συσκευασίας για τρόφιμα 

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου «Στη HELLAGRO Α.Ε. μένουμε πιστοί στην πολιτική μας για αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε, γεγονός που επισφραγίζεται με τις πιστοποιήσεις που διαθέτουμε».

 

Και συνεχίζει: «Για μια ακόμη φορά, αποκτήσαμε την πιστοποίηση ISO 22000 : 2018, το κορυφαίο πρότυπο πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, από την TÜV Austria για την Αποθήκευση και διακίνηση υλικών συσκευασίας για τρόφιμα. Μέσα από τις διαρκείς πιστοποιήσεις μας, επιβεβαιώνεται πως η εταιρία μας δε σταματά ποτέ να διενεργεί αυστηρούς ελέγχους στα υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα, ενώ επιδιώκει καθημερινά να διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των υλικών που παρέχει, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του τελικού καταναλωτή».


Η εταιρία HELLAGRO Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 2001 στην εμπορία και προώθηση υλικών βιομηχανικής συσκευασίας, συσκευασίας τροφίμων και προϊόντων αγροτικών εφαρμογών. Παρέχει ασφαλείς και καινοτόμες λύσεις, ικανοποιώντας τόσο τις απαιτήσεις των πελατών της, όσο και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων.

You might also like