Δράση «Γενετική βελτίωση ζώων»: Σε Δημόσια Διαβούλευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναρτήθηκε το  προσχέδιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση «Γενετική βελτίωση ζώων» του άξονα προτεραιότητας: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ.

 

Η πλατφόρμα βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση:

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/116-diavouleysh_drash1_ypoergo5_ver4_genetikhveltiosh-1

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους σε αυτή και τη διατύπωση των παρατηρήσεών τους. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 27 Μαρτίου 2022  και ώρα 23:59. Σχόλια είναι δυνατό να αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις  [email protected] και [email protected]hq.minagric.gr

You might also like