8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας

Αποτελέσματα ενός καίριου συνεδρίου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, το οποίο πραγματοποιήθηκε, τόσο ζωντανά όσο και διαδικτυακά, την Παρασκευή 1 Ιουλίου, με θέμα, «Το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ: Προτεραιότητες και Προϋποθέσεις για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση του Συστήματος Τροφίμων».

 

Πάνω από 1.400 συνδεδεμένοι σύνεδροι παρακολούθησαν εξέχοντες ομιλητές από την Ελλάδα και την ΕΕ να τοποθετούνται επάνω σε κρίσιμα ζητήματα όπως: η «πράσινη» αρχιτεκτονική και οι «πράσινες» απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ, οι στρατηγικές προτεραιότητες για την ελληνική γεωργία και αγροδιατροφή, οι υποδομές για την τόνωση της υπαίθρου, η στήριξη των συλλογικών σχημάτων και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Την ίδια στιγμή, αναλύθηκε ο ρόλος της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας στην επόμενη ημέρα για τον πρωτογενή τομέα.

Κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου, ο Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ανέφερε: «Το συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ από το 2014 δίνει αδιαλείπτως το παρόν στην ενημέρωση του αγροτικού κόσμου αλλά και όλων των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την αγροτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

 

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι για ακόμα μία χρονιά, το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας αποτέλεσε ένα ουσιαστικό εργαλείο ενημέρωσης των εμπλεκομένων στον εγχώριο πρωτογενή και ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις που τον αφορούν, καθώς και μία πλατφόρμα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών, συμβάλλοντας στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου σε σχέση με το μέλλον του.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το φετινό Συνέδριο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά, ζητώντας από εκπροσώπους της να συμμετέχουν στην προσπάθεια διεύρυνσης της συζήτησης για το σήμερα και το αύριο της αγροδιατροφής.

Έρευνα για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

Παράλληλα, την παραμονή του Συνεδρίου, στις 30 Ιουνίου, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ παρουσίασε τη μεγάλη Πανελλαδική Έρευνα για τον Αγροτικό Τομέα που πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της εταιρείας Kάπα Research, για το επίπεδο ετοιμότητας και ευαισθητοποίησης των αγροτών σε σχέση με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Την εκδήλωση παρακολούθησαν διαδικτυακά περισσότεροι από 1.100 σύνεδροι.

Τα αποτελέσματα και τα σημαντικά συμπεράσματα που αντλήθηκαν, αποτέλεσαν τροφή για περαιτέρω σκέψη και συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ενώ αναμένεται να συνεχίσουν να απασχολούν τους ενδιαφερόμενους φορείς και συντελεστές για πολύ καιρό ακόμα.

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως μία από τις δράσεις του έργου «CAP2fork – Προς ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων από τον αγρότη στον καταναλωτή», το οποίο υλοποιεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και αποσκοπεί στην ενημέρωση η ενημέρωση των παραγωγών της χώρας και του ευρύτερου ενδιαφερόμενου κοινού σε σχέση με την ΚΑΠ και ειδικότερα όσον αφορά τη διαχρονική και μελλοντική συμβολή της στη βιώσιμη μετάβαση του συστήματος τροφίμων που τίθεται ως προτεραιότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Οι εκδόσεις του Συνεδρίου, ο οδηγός για τη νέα ΚΑΠ «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027: Χρηματοδότηση, στόχοι, παρεμβάσεις και συστάσεις για το εθνικό στρατηγικό σχέδιο» όπως και η Πανελλαδική Έρευνα για τον Αγροτικό Τομέα, είναι ήδη διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Συνεδρίου, όπως και όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους ομιλητές, τους χορηγούς και το όλο το υποστηρικτικό υλικό του Συνεδρίου.

You might also like