Παγωτά Δωδώνη: Προτιμητέος επενδυτής η First Runner

Αλλάζει χέρια η παγωτοβιομηχανία κι ελέγχεται πλέον από τον Αλ. Κατσιώτη

Η επενδυτική εταιρεία συμμετοχών First Runner αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία για την εταιρεία Παγωτά Δωδώνη, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η προσφορά της First Runner, συμφερόντων του Αλέξανδρου Κατσιώτη, κρίθηκε ως η προτιμητέα εκ μέρους των πιστωτών, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και υπογραφής των συμβάσεων πώλησης των κοινοπρακτικών και διμερών δανείων της εταιρείας.

 

Παράλληλα, η First Runner σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία Value Partners τους επόμενους μήνες θα αναπτύξει το επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό τη δυναμική επανεκκίνηση της Παγωτά Δωδώνη και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία του παγωτού. Στο πλαίσιο αυτό, θα καθοριστεί και το ύψος των επενδύσεων που θα δρομολογηθούν από τη First Runner για την ανάκαμψη της Παγωτά Δωδώνη, δημιουργώντας μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης στον κλάδο.

Η επενδυτική εταιρεία First Runner συστάθηκε το 2020 με βασικό σκοπό το σχεδιασμό και τη συμμετοχή σε ευρείες αναπτυξιακές επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο τροφίμων και ποτών. Η διαχειριστική ομάδα της First Runner απαρτίζεται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη που κατείχαν στο παρελθόν σημαντικές θέσεις τόσο στον κλάδο τροφίμων και ποτών όσο και σε αυτό των επενδύσεων.


Σημειώνεται ότι η ΕΛΓΕΚΑ με την επενδυτική εταιρεία First Runner είναι ανεξάρτητες εταιρείες, με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οι εταιρείες ΕΛΓΕΚΑ και Παγωτά Δωδώνη δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων, έχουν -υποχρεωτικά, λόγω της φύσης των εργασιών τους- εντελώς διαφορετικό δίκτυο πωλητών και διανομής και διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής.

You might also like