Έργο της TÜV Austria Hellas στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία

H πρώτη «Nο Food Waste» γαλακτοβιομηχανία

Η εταιρία Ελληνικά Γαλακτοκομεία γίνεται η πρώτη «Nο Food Waste» γαλακτοβιομηχανία στη χώρα μας, με την υποστήριξη της TÜV Austria Hellas αποκτώντας μια σημαντική πιστοποίηση.

 

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία κάθε άλλο παρά αδιάφορη παραμένει μπροστά στο φαινόμενο των τροφίμων που χάνονται και η αντιμετώπισή του έχει καταλάβει σημαντική θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων της εταιρείας. Το σύνολο των ενεργειών της για τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης σε όλα τα στάδια λειτουργίας της, ξεκινώντας αρχικά με τη μονάδα παραγωγής των Τρικάλων, πιστοποιήθηκε ως την πρώτη «Nο Food Waste» Ελληνική Γαλακτοβιομηχανία από την TÜV Austria Hellas.

Ειδικότερα το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «No food waste» αναπτύχθηκε από την TÜV Austria Hellas σε συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Μπορούμε Saving food-saving lives» και πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης με στόχο την ανάδειξη της υπευθυνότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας, καθώς και της επιχειρηματικής ηθικής που διέπουν την Επιχείρηση, η οποία καθορίζει και λαμβάνει ενέργειες σχετικές με την ανάπτυξη διαρκώς αξιολογούμενων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης των τροφίμων για τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των τροφίμων, σε όλα τα στάδια λειτουργείας της.

H Ελληνικά Γαλακτοκομεία πρωτοπορεί για άλλη μία φορά με την πιστοποίηση «No Food Waste» και διευρύνει διαρκώς την εταιρική της κουλτούρα για το περιβάλλον και το κοινωνικό της θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, συμπληρώνοντας τις ήδη καινοτόμες πιστοποιήσεις που έχει λάβει «CoVid Shield» και «OΚ Recycled».

You might also like