Τάσος Σιφνιάδης: «Η τεχνολογία είναι εφόδιο για τον παραγωγό»

Συζητάμε με το στέλεχος της AS Hellas για τον αυτοματισμό στη γαλακτοπαραγωγή

Ο Τάσος Σιφνιάδης, Διευθυντής του Τομέα Industrial Automation & Electrical Engineering στην εταιρία AS Hellas παραχωρεί στο Dairy News μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για την εικόνα του γαλακτοκομικού κλάδου στην Ελλάδα.

 

Σημαντικό στέλεχος της ελληνικής αγοράς με μακρά εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων βιομηχανικών έργων και μέλος μιας δυναμικής ομάδας συνεργατών στην AS Hellas, ο Αναστάσιος Σιφνιάδης θεωρεί ότι η σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων είναι το πέρασμα της βιομηχανίας παγκοσμίας στην εποχή που ορίζεται ως  Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0).

Ταυτόχρονα μας μιλάει συνολικά για την αγορά της γαλακτοκομίας όπου η εταιρία του διατηρεί σημαντικά συμφέροντα και σκιαγραφεί την ιδιαίτερη εικόνα που σχηματίζεται πλέον υπό το βάρος των δραματικών εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία.

Dairy News | Πως κρίνετε συνολικά την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η ελληνική γαλακτοκομική παραγωγή από την άποψη της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων;

Τάσος Σιφνιάδης | Η ελληνική γαλακτοκομική παραγωγή έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου την τελευταία δεκαετία. Υπάρχει πλειάδα παραγωγών, τόσο μεγάλου όσο και μεσαίου μεγέθους, που έχουν πολύ σύγχρονες μονάδες παραγωγής, καθώς και το όραμα και πλάνο για να κάνουν το επόμενο βήμα και να εκμεταλλευθούν όλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής επανάστασης στη βιομηχανία. Υπάρχουν μονάδες που ανταποκρίνονται σε πολύ υψηλά standards ποιότητας και ασφάλειας και για αυτό έχουν και σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις σε απαιτητικές αγορές. Για αυτή την εξέλιξη είμαστε πολύ υπερήφανοι, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του εκσυγχρονισμού έχει περάσει από εμάς. Αφορά σε πλήρως αυτοματοποιημένες γαλακτοβιομηχανίες και τυροκομεία προσαρμοσμένα στις ελληνικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αντίστοιχα ευρωπαϊκά εργοστάσια.

Επηρεάστηκε η διαδικασία του εκσυγχρονισμού από την οικονομική κρίση της περιόδου 2010-2015 ή τελικά η ελληνική γαλακτοπαραγωγή πέρασε αλώβητη;

Σίγουρα δεν πέραση αλώβητη.  Αναφερόμενος στις γαλακτοβιομηχανίες και στα τυροκομεία, για κανένα δεν ήταν εύκολη αυτή η περίοδος. Όσες επενδύσεις προχώρησαν, έγιναν κάτω από δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Εταιρίες που δεν είχαν ικανοποιητική ρευστότητα, δεν κατάφεραν να εκσυγχρονισθούν στο επίπεδο που ήθελαν. Τα προγράμματά τους έμειναν πίσω.  Καθώς τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι είδος πρώτης ανάγκης, και μάλιστα ιδιαίτερα αγαπητό στους καταναλωτές στην Ελλάδα, η ζήτηση δεν μειώθηκε. Έτσι οι εταιρίες με καλή ρευστότητα προχώρησαν τις επενδύσεις τους και γι’ αυτό γνώρισαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και καλύτερα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες εξαγωγών και διείσδυσαν σε νέες αγορές του εξωτερικού δυναμικά. Τώρα, είναι η ώρα και για τις υπόλοιπες να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Το ευχάριστο είναι ότι σε μικρότερες γαλακτοβιομηχανίες και τυροκομεία, υπάρχουν νέοι άνθρωποι με όραμα και όρεξη για να κάνουν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και να δώσουν άλλη πνοή στην ανάπτυξη των εταιριών τους.

Στην αγορά έχουμε παραγωγούς ‘δύο ταχυτήτων’. Το ζητούμενο είναι να καταφέρουν οι μικρότεροι παραγωγοί να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να δουν τους κόπους τους να αποδίδουν!

Που θεωρείτε ότι βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσο αφορά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την υιοθέτηση καινοτομιών;

Κάπου στον μέσο όρο θα έλεγα. Εδώ θα πρέπει και πάλι να διαχωρίσουμε κάποιες εταιρίες που είναι κορυφαίες στον χώρο και βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο, αλλά και πολλές μικρές μονάδες που είναι κάτω από αυτόν. Ουσιαστικά, στην αγορά έχουμε παραγωγούς ‘δύο ταχυτήτων’ που έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Το ζητούμενο είναι να καταφέρουν οι μικρότεροι παραγωγοί να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να δουν τους κόπους τους να αποδίδουν!

Τι επιπτώσεις έχει μέχρι αυτή τη στιγμή στην αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών σας η αύξηση της τιμής των πρώτων υλών;

Αρχικά, όπως είναι ευρέως γνωστό, τα τελευταία δύο χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγή βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται ακόμα. Ο εξοπλισμός αυτοματισμού βασίζεται κυρίως σε τέτοια εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να έχουν υπάρξει πολύ μεγάλοι χρόνοι παράδοσης στα υλικά, οι οποίοι άγγιζαν τους πολλούς μήνες. Αυτό το γεγονός είχε σαν συνέπεια τη δυσκολία προγραμματισμού και ομαλής εκτέλεσης των έργων μας. Επίσης, υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών και του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε στα έργα μας. Αυτές με τη σειρά τους παρασύρουν στην αύξηση του συνολικού κόστους των έργων και έχουν, επίσης, κάνει πιο δύσκολο τον προγραμματισμό λόγω καθυστερήσεων στους χρόνους παράδοσης.

Πως αντιμετωπίζετε την κατάσταση αυτή;

Από την δική μας πλευρά κάνουμε ότι είναι δυνατό βασιζόμενο στις μακροχρόνιες σχέσεις που έχουμε με τους προμηθευτές μας για να συγκρατήσουμε το κόστος και να πετύχουμε καλύτερους χρόνους παράδοσης. Έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε τους μεγάλους χρόνους παράδοσης σε αρκετά μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα έργα μας καλύτερα.

Η AS Hellas παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, έχει αναπτύξει εφαρμογές στα μέτρα των πελατών της, προσεγγίζοντας το ‘έξυπνο’ εργοστάσιο και δίνοντάς τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 

Ποια θεωρείτε ότι είναι η σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων στον τομέα της παραγωγής και της διαχείρισης γάλακτος;

Αναμφισβήτητα, είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Industry 4.0).  Αυτή ήταν η αφορμή για να δημιουργηθούν εργαλεία για πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα στο πεδίο παραγωγής, να υπάρχει διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ συσκευών, να βελτιωθεί η τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων, να υπάρχει ανάλυση πολλών δεδομένων ώστε να λαμβάνονται πιο ‘έξυπνες’ αποφάσεις. Σημαντικές εφαρμογές όπως η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η ασφάλεια των παραγωγικών διαδικασιών και των δεδομένων, η εξοικονόμηση πόρων (ενέργεια, νερό, ατμός, χημικός καθαρισμός) στην παραγωγική διαδικασία, βελτιώθηκαν θεαματικά με τη χρήση των εργαλείων που είναι πλέον διαθέσιμα. Η AS Hellas παρακολουθώντας στενά τις ανάγκες της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, έχει αναπτύξει σχετικές εφαρμογές στα μέτρα των πελατών της, προσεγγίζοντας το ‘έξυπνο’ εργοστάσιο και δίνοντάς τους σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Τι σημαίνει για εσάς, υπό τις παρούσες συνθήκες ‘έξυπνο εργοστάσιο’;

Πρέπει να σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της εξοικονόμησης πόρων. Το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το τελικό κόστος κάθε προϊόντος, άρα η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε βιομηχανία. Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε τους τελευταίους μήνες με τον πόλεμο στην Ουκρανία, πέραν της τραγικής ανθρωπιστικής κρίσης, έχουν ως συνέπεια και την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους. Ένας από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους κινείται η AS Hellas είναι η βελτιστοποίηση της διαχείρισης πόρων, και προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις ώστε οι επιχειρήσεις να ελαχιστοποιούν αυτούς τους κινδύνους.

Οι καταναλωτές είναι πολύ απαιτητικοί και έχουν πληθώρα νέων και καινοτόμων προϊόντων να επιλέξουν. Είναι πρακτικά αδύνατο να είσαι ανταγωνιστικός σε μια τέτοια αγορά αν δεν έχεις εφαρμόσει και εξελίξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού.

Σε ποιο βαθμό οι  τεχνολογικές εξελίξεις έχουν υιοθετηθεί στη χώρα μας;

Η Ελλάδα συνήθως παρουσιάζει υστέρηση κάποιων ετών στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, η οικονομική κρίση που βιώσαμε ήταν ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για επενδύσεις. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ένα ολοένα  αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στην εκτέλεση τέτοιων επενδυτικών κινήσεων.

Θεωρείτε ότι το μικρό μέγεθος της παραγωγής και η γεωγραφική ιδιομορφία της χώρας μας αποτελούν παράγοντες ανασχετικούς στην υιοθέτηση λύσεων αυτοματισμού;

Το αντίθετο. Ο αυτοματισμός βοηθάει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να κάνουμε τη δουλειά μας πιο παραγωγική, πιο εύκολη, και πιο αποδοτική. Αντιλαμβάνομαι ότι ένας μικρός παραγωγός ενδεχομένως δεν πείθεται εύκολα για την αναγκαιότητα ή για την οικονομική ανταπόδοση υιοθέτησης ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού. Αν το δει σε βάθος χρόνου και έχει ένα όραμα για την επιχείρησή του, να είστε βέβαιοι ότι θα καταλάβει πως ο αυτοματισμός είναι μονόδρομος για την επιτυχία, αλλά και την επιβίωση. Οι καταναλωτές είναι πλέον -δικαίως- πολύ απαιτητικοί και έχουν πληθώρα νέων και καινοτόμων προϊόντων να επιλέξουν. Είναι πρακτικά αδύνατο να είσαι ανταγωνιστικός σε μια τέτοια αγορά αν δεν έχεις εφαρμόσει και εξελίξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού. Μπορούμε με νούμερα να αποδείξουμε την οικονομική ανταπόδοση της επένδυσης σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού, στους παραγωγούς που θέλουν να κοιτάξουν μπροστά.

Πλήρως αυτοματοποιημένες γαλακτοβιομηχανίες και τυροκομεία προσαρμοσμένα στις ελληνικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αντίστοιχα ευρωπαϊκά εργοστάσια.

 

Ακούμε συχνά ότι η ύπαρξη πολλών μικρών μονάδων με κάτω από 100 ζώα ή εργοστασίων επεξεργασίας γάλακτος σε περιφέρειες της χώρας είναι ένας από τους λόγους που δεν μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογικά η ελληνική γαλακτοπαραγωγή. Τελικά θα ήταν καλύτερο να είχαμε λίγους και μεγάλους παραγωγούς ή μπορεί η τεχνολογία να αφορά και τους μικρούς αλλά πολλούς;

Η απάντηση συνδέεται άμεσα και με την προηγούμενη ερώτηση. Λίγοι και μεγάλοι παραγωγοί δεν είναι μια υγιής αγορά. Πολλές καινοτομίες έρχονται από μικρότερες εταιρίες που θέλουν να προσφέρουν κάτι καινούργιο στην αγορά. Δεν υπάρχει εξέλιξη χωρίς τους μικρούς παραγωγούς με όραμα και γνώση. Απλώς, ο μικρός παραγωγός θα πρέπει να πετύχει την ‘κρίσιμη μάζα’ για να γίνει ανταγωνιστικός. Σε αυτή του την προσπάθεια, η τεχνολογία είναι, με διαφορά, το πιο σημαντικό του εφόδιο. Η οικονομία αλλάζει. Χάρη στη τεχνολογία, λιγότεροι άνθρωποι παράγουν περισσότερο και πιο αποδοτικά. Εκεί πρέπει να επενδύσουν και οι μικροί παραγωγοί. Το βλέπουμε σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει λόγος η χώρα μας να αποτελεί εξαίρεση.

Υπάρχει μερίδα του κτηνοτροφικού αλλά και του γαλακτοκομικού κλάδου που δεν είναι απολύτως πεπεισμένη για την ωφέλεια του αυτοματισμού ή για το πλεονέκτημα που δίνει η έγκαιρη και δημιουργική επεξεργασία των δεδομένων της παραγωγής. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς τους …’αρνητές’ του αυτοματισμού;

Εμείς δεν χρειάζεται να απαντήσουμε. Τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Δείτε την εξέλιξη μεγάλων και μεσαίων μονάδων όπως το ΚΡΙ-ΚΡΙ, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, η ΝΕΟΓΑΛ, η Φάρμα Κουκάκη, πιο πρόσφατα η Γαλακτοβιομηχανία ΣΤΑΜΟΥ, αλλά και τυροκομείων όπως ο ΡΟΥΣΣΑΣ και ο ΜΠΙΖΙΟΣ. Όλοι αυτοί έχουν επενδύσει στον αυτοματισμό και έχουν κάνει  ήδη ή ετοιμάζονται να κάνουν σημαντικά βήματα στον δρόμο του Industry 4.0. Η συμπόρευση με την τεχνολογία είναι αναπόφευκτη, και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο αποδοτική θα είναι αυτή η πορεία για όλους μας.

Ο μικρός παραγωγός θα πρέπει να πετύχει την ‘κρίσιμη μάζα’ για να γίνει ανταγωνιστικός. Η τεχνολογία είναι το πιο σημαντικό του εφόδιο. Χάρη στη τεχνολογία, λιγότεροι άνθρωποι παράγουν περισσότερο και πιο αποδοτικά. Εκεί πρέπει να επενδύσουν  οι μικροί παραγωγοί.

Σε ορισμένες χώρες η διαχείριση των δεδομένων από τις φάρμες δεν γίνεται μόνο από τον ίδιο τον παραγωγό αλλά και από συνεταιρισμούς ή ιδιωτικές εταιρίες για λογαριασμό ασφαλώς και με τη σύμφωνη γνώμη των παραγωγών, προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστες λύσεις σε θέματα αποθήκευσης, εφοδιασμού, logistics, αγορών κ.λπ. Πόσο απέχει η ελληνική αγορά από μια τέτοια ώριμη σκέψη;

Το θέμα που θέσατε ανοίγει μία μεγάλη συζήτηση. Προφανώς υπάρχουν αρκετές συνεταιριστικές προσπάθειες που έχουν στεφθεί με μεγάλη επιτυχία και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά και το αντίθετο. Η διαχείριση των δεδομένων είναι ένα καινούργιο πεδίο για την Ελλάδα, αλλά και σχετικά καινούργιο για τη βιομηχανία τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα παραδείγματα στα οποία αναφέρεστε είναι αρκετά πρωτοποριακά. Προϋποθέτουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών. Είμαι αισιόδοξος ότι τέτοιες προσπάθειες μπορούν να στεφθούν με επιτυχία και στην Ελλάδα. Όχι πολύ σύντομα, αλλά αν ξεκινήσουν οι συζητήσεις είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν διορατικοί παραγωγοί να συνεργασθούν και να πετύχουν τις βέλτιστες λύσεις στις οποίες αναφέρεστε.

Τάσος Σιφνιάδης

Αποφοίτησε το 1998 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Έργων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και έχει την πιστοποίηση PMP. Το 2005 ξεκίνησε να εργάζεται στην AS Hellas σαν μηχανικός αυτοματισμού και το 2010 έγινε προϊστάμενος του τομέα Βιομηχανικού Αυτοματισμού. Παράλληλα, έχει το ρόλο του Project Manager σε κάποια από τα μεγάλα έργα της εταιρίας. Τέλος, από το 2015 είναι μέλος του ΔΣ της AS Hellas.

 

You might also like