Καταγγελίες για κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων

Από το Δημόσιο και τραπεζικά ιδρύματα, αν και είναι ακατάσχετες

Αγρότες καταγγέλλουν ότι οι κατασχέσεις των αγροτικών τους επιδοτήσεων συνεχίζονται, συμψηφίζοντάς τις με οφειλές τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, κατά παράβαση της απόφασης για το ακατάσχετο των λογαριασμών έως 7.500 ευρώ ετησίως και πλέον των 1.250 ευρώ ανά μήνα όπως ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα.

 

Σε αυτή τη διαπίστωση προέβη ο βουλευτής Ν. Αργολίδας του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς ο οποίος κατέθεσε σχετική επερώτηση προς τον ΥπΑΑΤ Γιώργο Γεωργαντά.

Θυμίζουμε πως με τον νόμο 4587/24.12.18 θεσπίστηκε το ακατάσχετο των λογαριασμών των αγροτών έως 7.500 ευρώ από τις κατασχέσεις λόγω οφειλών τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Αναφέρεται ρητά εκεί πως: «Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης».

Όπως υποστηρίζει ο βουλευτής στη σχετική επερώτησή του, σύμφωνα με το πιο πάνω νομοθετικό πλαίσιο αλλά και με το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται στους παραγωγούς ως εισοδηματικό δίκτυ ασφαλείας («safetynet») προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η γεωργική τους δραστηριότητα και για τον λόγο αυτό υπόκεινται στο καθεστώς του ακατάσχετου.

Από τις ΔΟΥ στις τράπεζες

Στην πράξη φαίνεται ότι ούτε οι ΔΟΥ, ούτε οι τράπεζες συμμορφώνονται με την παρ.5 αρ.32 του ν.4314/2014, καθώς ενώ η εντολή περί δέσμευσης λογαριασμού του εκάστοτε οφειλέτη αγρότη δίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ του, τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό δεν εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ακατάσχετου όπως ο νόμος ορίζει και προβαίνουν στην δέσμευση του λογαριασμού, σε κάθε περίπτωση.

Ακόμα όμως και όταν ο παραγωγός δώσει την εντολή στη ΔΟΥ να συμψηφίσει με οφειλές του το ποσό της επιχορήγησης, που έχει δεσμευθεί στον λογαριασμό του και να εξοφλήσει την οφειλή του, απαιτείται σωρεία ενεργειών και μεγάλη γραφειοκρατία από την πλευρά του Δημοσίου και της τράπεζας εις χείρας της οποίας έχει δεσμευθεί το ποσό που οφείλει ο αγρότης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτός το υπόλοιπο των χρημάτων του και η τράπεζα να εξοικονομεί με αυτήν την καθυστέρηση τεράστια ποσά προς ίδια εκμετάλλευση για όσο χρόνο καθυστερεί μέχρι να αποδώσει στη ΔΟΥ το ποσό.

Η κατάσταση αυτή, που ειδικά στην τρέχουσα περίοδο, περιορίζει δραματικά την ρευστότητα των αγροτών, έρχεται να προστεθεί στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα, με το κόστος των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, του ενεργειακού κόστους και του κόστους καλλιέργειας να έχουν εκτοξευθεί και να θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους  τη διαβίωση.

You might also like