Ενημερωθείτε για τα όργανα μέτρησης testo από την VoulTherm στην 7η έκθεση MDF EXPO

Στον τομέα των τροφίμων οι μετρήσεις σας πρέπει να είναι πάντοτε  ασφαλείς, καθαρές και γρήγορες!

Το τμήμα Food Solutions της VoulTherm μπορεί να προσφέρει τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες είτε διενεργείτε επιτόπιους ελέγχους ή μακροπρόθεσμες μετρήσεις είτε μετράτε και καταγράφετε θερμοκρασίες πυρήνα, επιφάνειας ή περιβάλλοντος, και άλλες παραμέτρους μέτρησης, όπως τιμές pH και ποιότητα μαγειρικών ελαίων.

Μπορεί η καταγραφή παραμέτρων και η τήρηση των προτύπων να είναι υποχρεωτική, αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι πρέπει να είναι και περίπλοκη.

Επισκεφτείτε την ομάδα της VoulTherm – Κ. Βούλτσιος & Σία Ο.Ε. στο περίπτερό της στην 7η έκθεση MDF EXPO 2022 | MEAT & GRILL/DAIRY/FROZEN, στις 12-14 Νοεμβρίου 2022, στο Metropolitan Expo και γνωρίστε από κοντά τα όργανα μέτρησης testo.

You might also like