Ενημερωθείτε για τις εργαστηριακές και συμβουλευτικές  λύσεις της VELTIA – Labs for Life στην 7η έκθεση MDF EXPO

H VELTIALabs for Life είναι μέλος του γερμανικού Ομίλου “Tentamus”, ο οποίος κατέχει πάνω από 85 εργαστήρια σε όλο τον κόσμο και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παροχής Ολοκληρωμένων Εργαστηριακών και Συμβουλευτικών Λύσεων στην  Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν πρωτίστως τον Αγροτικό τομέα, τη Βιομηχανία Τροφίμων & Ζωοτροφών και τον Κλάδο της Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η VELTIA – Labs for Life είναι διαπιστευμένη και/ή πιστοποιημένη κατά ISO 17025, relana®, QS, FOSFA, IOC, BNN, GAFTA, CORESTA, GLP και GEP, ενώ πρόσφατα έγινε μέρος του δικτύου relana®.

Η παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών διενεργείται στα ακόλουθα αυτόνομα εργαστήρια που είναι ενταγμένα σε δύο μονάδες (Θεσσαλονίκη & Αθήνα), με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και στις Βαλκανικές και λοιπές μεσογειακές χώρες.

Ειδικότερα, η VELTIALabs for Life διαθέτει:

 • Εργαστήριο Επιμολυντών Τροφίμων
 • Εργαστήριο Διαθρεπτικής Επισήμανσης Τροφίμων
 • Εργαστήριο Περιβάλλοντος
 • Εργαστήριο Οργανοληπτικών Δοκιμών
 • Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτοπροστασίας
 • Εργαστήριο Υπολειμμάτων
 • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 • Μοριακό Εργαστήριο Ελέγχου Γενετικής Τροποποίησης
 • Εργαστήριο Αναλύσεων Ελαίων

 

Επιπρόσθετα, στις δραστηριότητες της VELTIALabs for Life περιλαμβάνονται:

 • Το Τμήμα Έλεγχου μακέτας προϊόντων & Νομοθετικής υποστήριξης
 • Το Τμήμα Μελετών Αγρού
 • Το Tμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Πολλαπλασιαστικού Υλικού

 

H εταιρεία είναι στελεχωμένη με 120 επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, ενώ τα εργαστήρια της είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονο αναλυτικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό

Την VELTIA – Labs for Life εμπιστεύονται περίπου 2.500 εταιρείες / πελάτες της, αναλύοντας περίπου 120.000 εμπορικά δείγματα ετησίως και διενεργώντας άνω των 300 μελετών αγρού. Επίσης, συμμετέχει σε μεγάλης κλίμακας δημόσια έργα και ερευνητικά προγράμματα.

Η VELTIA Labs for Life διατηρεί θυγατρικές σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τουρκία.

Οι εξειδικευμένοι και άριστα καταρτισμένοι επιστήμονες  της VELTIA – Labs for Life σας προσκαλούν στο περίπτερο της εταιρείας τους  στην 7η έκθεση MDF EXPO, στις 12-14 Νοεμβρίου 2022, στο Metropolitan Expo, για να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία και να σας παρουσιάσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν σε επίπεδο εργαστηριακών και συμβουλευτικών λύσεων.

You might also like