Τη νέα υπηρεσία ιχνηλασιμότητας Hellas Trace παρουσιάζει ο GS1 Association-Greece στην 7η έκθεση MDF EXPO

Στην 7η έκθεση MDF EXPO συμμετέχει ο GS1 Association-Greece  με τη νέα υπηρεσία Hellas Trace, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους εμπορικούς εταίρους να λαμβάνουν πληροφορίες κατά τη διακίνηση των προϊόντων τους στην εφοδιαστική αλυσίδα και να απαντούν στα ερωτήματα Τι, Πού, Πότε και Γιατί, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών αλλά και τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών για αξιόπιστες και λεπτομερείς πληροφορίες.

 

Η πλατφόρμα Hellas Trace έχει αναπτυχθεί με βάση το διεθνές πρότυπο EPCIS του GS1 για την καταγραφή «γεγονότων», δηλαδή δεδομένων που αφορούν το προϊόν μαζί με τη χρονική στιγμή που αυτά συμβαίνουν, και επιτρέπει την τυποποιημένη καταγραφή τους σε προκαθορισμένα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

You might also like