4η Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τυροκομικών Προϊόντων

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 11:00-14:00 HALL 1 - Metropolitan Expo

Επανέρχεται στην 6η έκθεση DAIRY EXPO στο πλαίσιo της MDF EXPO 2022  η 4η οργανοληπτική αξιολόγηση ελληνικών τυριών.

Οι εκθέτες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν με τα προϊόντα τους και να αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες.

Μια διαδικασία στην οποία δεν θα αναφέρεται η επωνυμία του παραγωγού, θα βαθμολογούνται τα τυροκομικά προϊόντα των εκθετών και θα αξιολογούνται από ομάδες επιστημόνων με ειδίκευση στα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Σκοπός του διαγωνισμού, είναι να αναδείξει τα ποιοτικά προϊόντα που διαθέτει η ελληνική τυροκομία και να τα προωθήσει μέσω του Dairy News στην αγορά.

Τα αποτελέσματα των προηγούμενων διαγωνισμών, όσο και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να δείτε στο επίσημο site της έκθεσης www.mdfexpo.gr

You might also like