ΜΙΝΕΡΒΑ: Πουλάει τη μονάδα φέτας

Στο Επισκοπικό Ιωαννίνων

Το εργοστάσιο παραγωγής φέτας στο Επισκοπικό Ιωαννίνων το οποίο σήμερα ανήκει στην Μινέρβα έχει τεθεί προς πώληση. Πρόκειται για εργοστάσιο το οποίο λειτούργησε το 1991 από κοινοπραξία τυροκόμων με την επωνυμία Πίνδος ΑΕΒΕ με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φέτας για λογαριασμό μεγάλων ομίλων λιανικής.

 

Το εργοστάσιο το 1993 ξεκίνησε συνεργασία με τη γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ, πάντα για την παραγωγή φέτας, σε μια εποχή που η επιχείρηση των αδελφών Φιλίππου επιθυμούσε να εισέλθει έντονα στο χώρο των τυροκομικών. Η συνεργασία με την ΦΑΓΕ ολοκληρώθηκε το 2008 και στη συνέχεια το εργοστάσιο πέρασε στην Μινέρβα η οποία εκείνο το διάστημα πραγματοποιούσε την είσοδό της στο χώρο της γαλακτοκομίας/ τυροκομίας με τη μάρκα ‘Χωριό’.  Το πωλητήριο στη μονάδα φέτας έρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αλλαγής ιδιοκτησίας στην Μινέρβα καθώς η νέα ιδιοκτησία, DECA Investment αποφάσισε να μεταβιβάσει το εργοστάσιο.

You might also like