Επίσημη έγκριση του σχεδίου της Νέας ΚΑΠ

Το στρατηγικό σχέδιο της χώρας μας πήρε έγκριση από την ΕΕ

Την έγκριση και τυπικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το Εθνικό Στρατηγικό μας Σχέδιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 σε συνέχεια μιας μακράς και εντατικής περιόδου διαπραγμάτευσης. Για το σχέδιο έχουν εκφραστεί διαφωνίες από μερίδα της αντιπολίτευσης, σε γενικές γραμμές όμως η έγκριση αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για την περεταίρω πορεία των αγροτικών θεμάτων στην Ελλάδα.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς σχολιάζοντας την έγκριση ανέφερε οτι «Η έγκριση του Στρατηγικού μας Σχεδίου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών για τον πρωτογενή μας τομέα και τις αγροτικές μας περιοχές, δεδομένων των σοβαρών και μεγάλων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Μέσα από τον εθνικό στρατηγικό μας σχεδιασμό επιδιώκουμε την ενσωμάτωση με ισορροπημένο τρόπο των στόχων της νέας ΚΑΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία, και μάλιστα για πρώτη φορά μέσα από μια ενιαία προσέγγιση, η οποία προβλέπει την από κοινού συνεισφορά των δύο Πυλώνων της, τόσο του Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων, όσο και τον Πυλώνα ΙΙ των επενδύσεων, στην επίτευξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων με μετρήσιμα αποτελέσματα».

You might also like