Μπαράζ επενδύσεων από γαλακτοκομικές

ΜΕΒΓΑΛ, Φάρμα Κουκάκη, ΤΡΙΚΚΗ, ΕΒΟΛ μεταξύ αυτών

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα 24 επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στη δράση «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» και σύμφωνα με τη σχετική λίστα υπάρχουν σημαντικοί παίκτες της ελληνικής γαλακτοκομίας και τυροκομίας που έχουν ήδη καταθέτει τις επενδυτικές προτάσεις τους.

 

Μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να επενδύσουν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος κι έχουν έτοιμα επενδυτικά σχέδια είναι κι αρκετές επιχειρήσεις του γαλακτοκομικού τυροκομικού τομέα. Δημοσιεύουμε παρακάτω τις εταιρίες αυτές.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ (ΜΕΒΓΑΛ), «Επέκταση δυναμικότητας τυροκομείου» (Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης), προϋπολογισμού 12,461 εκατ. ευρώ με ποσοστό επιδότησης 45% (5,607 εκατ. ευρώ).

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ, «Επέκταση της δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας» (Αλμυρός Μαγνησίας), προϋπολογισμού 9,995 εκατ. ευρώ με ποσοστό επιδότησης 44% (4,397 εκατ. ευρώ).

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ, «Θεμελιώδη Αλλαγή του Συνόλου της Παραγωγικής Διαδικασίας της υφιστάμενης μονάδας γαλακτοκομικών προϊόντων» (Κιλκίς), προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ με ποσοστό επιδότησης 55% (4,125 εκατ. ευρώ).

Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Βιομηχανία Γάλακτος Τρικάλων «ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ», «Επέκταση και εκσυγχρονισμός της μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων», προϋπολογισμού 7,5 εκατ. με ποσοστό επιδότησης 54,13% (4,059 εκατ. ευρώ).

ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ, «Εκσυγχρονισμός και επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης τυροκομικής μονάδας» (Βόλος), προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ με ποσοστό επιδότησης 54,72% (4,103 εκατ. ευρώ).

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου «ΕΒΟΛ», «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης γαλακτοβιομηχανίας», προϋπολογισμού 2,255 εκατ. ευρώ με ποσοστό επιδότησης 54,03% (1,218 εκατ. ευρώ).

You might also like