ΣΕΚ: Βλέπει προβλήματα στην έκτακτη στήριξη

Κάποιοι κτηνοτρόφοι απορρίπτονται και μένουν -αδικαιολόγητα- εκτός στήριξης

Άμεση επίλυση των προβλημάτων για τη χορήγηση της έκτακτης στήριξης των κτηνοτρόφων, προβλημάτων που ‘πετάνε έξω’ κτηνοτρόφους που έχουν πραγματική ανάγκη τη συγκεκριμένη στήριξη ζητάει με επιστολή του ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας


Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΕΚ, μετά την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων του Μέτρου 22 για την έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων, μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων εμφανίζεται να απορρίπτεται από το σύστημα, ανάμεσά τους και νέοι αγρότες – κτηνοτρόφοι καθώς και κτηνοτρόφοι που έκαναν μεταβιβάσεις.


Στις βασικές αιτίες απόρριψης, όπως καταγράφηκαν από τα μέλη του ΣΕΚ σε όλη την Ελλάδα είναι:
Μεγάλος αριθμός δικαιούχων κατά την κατάθεση της αίτησης, παρότι διέθετε το απαιτούμενο εισόδημα, το σύστημα τους απέρριπτε και τους εμφάνιζε ότι δεν έχουν εισόδημα.
Κτηνοτρόφοι που έχουν δηλωμένο (βασικό) ΚΑΔ γεωργικό (π.χ. αγρότης με τριφύλλια ή καλαμπόκια), παρουσιάζονται ως απορριπτόμενοι, παρότι πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει το σχετικό πλαίσιο για το Μέτρο 22. Το φαινόμενο αυτό είχε παρουσιαστεί και κατά την πληρωμή της πρώτης ενίσχυσης των ζωοτροφών.
Παράλληλα, πολλοί κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας, ανέφεραν ότι στις αιτήσεις εμφανίζεται η ένδειξη «ΕΛΛΙΠΗΣ» χωρίς να γνωρίζουν την αιτία.


Ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να πάρει θέση η Κυβέρνηση είναι αν η συγκεκριμένη ενίσχυση είναι ακατάσχετη, δηλαδή αν οι τράπεζες μπορούν να κατάσχουν τα ποσά, λόγω οφειλών των κτηνοτρόφων.

Ο  Σύνδεσμος κατέθεσε μέσω της επιστολής αυτής μια σειρά προτάσεις οι οποίες – κατά τη γνώμη του- μπορούν να μετατρέψουν τη συγκεκριμένη στήριξη σε ουσιαστική βοήθεια.

Μεταξύ αυτών, ζητούν  να ληφθεί άμεσα μέριμνα από την Κυβέρνηση για το ακατάσχετο και αφορολόγητο της ενίσχυσης, τα ποσά αυτά προορίζονται για την αγορά ζωοτροφών.
Επίσης ο ΣΕΚ ζητεί να δοθεί η δυνατότητα στους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης χωρίς να απαιτείται το κριτήριο του εισοδήματος εδώ όπως επισημαίνουν δεν πρέπει να χαθεί η ενίσχυση για τα ζώα που μεταβιβάστηκαν.

Οι κτηνοτρόφοι που συσπειρώνονται γύρω από τον ΣΕΚ προτείνουν όπως στις περιπτώσεις που απορρίπτονται οι κτηνοτρόφοι λόγω μη εμφάνισης εισοδήματος στο σύστημα από την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, να
λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ΑΡΤΕΜΙΣ και των κατά τόπους Κτηνιατρικών Διευθύνσεων, ιδιαίτερα για την πώληση ζώντων ζώων.

You might also like