Ο ΣΕΚ συζητάει για την ΚΑΠ 2023-2027

Έντονος προβληματισμός και ανησυχία στις τάξεις των κτηνοτρόφων

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΚ αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος και ανάλυση της σημερινής κατάστασης της ελληνικής κτηνοτροφίας, των προβλημάτων βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει και τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του ΣΕΚ για την επίλυσή τους. Επί πλέον συζητήθηκαν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από  το διοικητικό συμβούλιο, στην κατεύθυνση των προτεραιοτήτων του Εθνικού Σχεδίου που έχει εκπονήσει ο ΣΕΚ, για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

 

Το βασικό μέρος της συνεδρίασης περιλάμβανε την ενημέρωση του ΔΣ και στελεχών του συνεταιριστικού χώρου που παρευρίσκονταν στην συνάντηση, πάνω στις γενικές κατευθύνσεις της ΚΑΠ 2023-2027. Η παρουσίαση, έγινε από την κα Έλλη Τσιφόρου, Γενική Διευθύντρια και επιλεγμένα στελέχη της ΓΑΙΑ Επιχειρείν. Περιλάμβανε ανάλυση των γενικών κατευθύνσεων της ΕΕ για την δομή της νέας ΚΑΠ  καθώς επίσης εκτιμήσεις για τις επιδράσεις αυτών των κατευθύνσεων στις επιδοτήσεις και ενισχύσεις των Ελλήνων κτηνοτρόφων στο διάστημα 2023-2027.

Από την συζήτηση φάνηκε, έντονος προβληματισμός και ανησυχία όχι μόνο από την προοπτική μείωσης των ενισχυόμενων παραγωγικών κατευθύνσεων της κτηνοτροφίας, αλλά και από την μεγάλη καθυστέρηση εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ, έκδοσης των αναγκαίων εφαρμοστικών οδηγιών που θα εξειδικεύσουν τις κατευθύνσεις της νέας ΚΑΠ στις Ελληνικές συνθήκες. Και μάλιστα την στιγμή που είναι να ξεκινήσουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023.

Σε θέση μάχης ο ΣΕΚ

Στα πλαίσια της προσπάθειας του ΣΕΚ για την προστασία και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αποφασίσθηκε η ένταση της προβολής και προώθησης των αιτημάτων των παραγωγών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας. Αυτό προϋποθέτει

  • Αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής (ζωοτροφές, λιπάσματα, κτηνιατρικά φάρμακα, ανταλλακτικά, ενέργεια, αγροτικό πετρέλαιο.
  • Απαιτείται διόρθωση των κριτηρίων ενίσχυσης των παραγωγών για τις ζωοτροφές, που άφησαν χιλιάδες παραγωγούς χωρίς ενίσχυση. Θα πρέπει να υπάρξει επί πλέον ενίσχυση με τουλάχιστον άλλα 160 εκατ ευρώ δεδομένου ότι η τάση σφαγών ζωϊκού κεφαλαίου, που σήμερα αφοπλίζει την κτηνοτροφία μας, κοστίζει πολύ περισσότερα στην Ελληνική οικονομία.
  • Ενίσχυση της θέσης του πρωτογενή τομέα στην διατροφική αλυσίδα με μέτρα προστασίας των παραγωγών από αθέμητες εμπορικές πρακτικές. (ελληνοποιήσεις, πιέσεις μείωσης τιμών παραγωγού κλπ)
  • Να ενισχυθούν άμεσα οι έλεγχοι κατά της κερδοσκοπίας σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών και επιτέλους να ολοκληρώσει το ΥΠΑΑΤ την διαδικασία των ελεγκτικών μηχανισμών με το «ΑΡΤΕΜΙΣ 2».
You might also like