ΣΕΚ: Ζητά απόσυρση του σ/ν για τον ΕΛΓΟ

Σημαντικές οι ενστάσεις των κτηνοτρόφων

Άλλος ένας θεσμικός φορέας, αυτή τη φορά ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, δημοσιοποιεί την αντίθεσή του με το σχέδιο νόμου  του ΥπΑΑΤ «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα» και ζητάει την απόσυρσή του.

 

Ο Σύνδεσμος, ο οποίος έχει ήδη διατυπώσει τις απόψεις του κι έχει καταθέσει τις παρατηρήσεις του επί των σχετικών ρυθμίσεων, τις οποίες επίσης παρουσίασε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου είναι τόσο γενικό, ώστε να μπορεί να επιδέχεται πλήθος ερμηνειών.

Ο φορέας στον οποίο συσπειρώνονται οι κτηνοτρόφοι θεωρεί ότι στο παρόν σχέδιο νόμου δεν υπάρχει αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων του οργανισμού  ενώ σε κανένα σημείο δεν υπάρχει αναφορά στους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία του, ούτε σε οργανικές θέσεις, ούτε σε θέματα επαρκούς στελέχωσης/αύξησης του προσωπικού.

«Γίνεται φανερό ότι το σχέδιο νόμου δεν αποβλέπει στην εξασφάλιση μιας λειτουργικής και αποτελεσματικής δομής του Οργανισμού στο γενικότερο πλαίσιο της συνεργασίας με τους φορείς των παραγωγών. Μέσω των οργάνων που προβλέπει στοχεύει κυρίως να προσφέρει στον ιδιωτικό τομέα τη δυνατότητα παρέμβασης στις δραστηριότητες της έρευνας και της διαφύλαξης των πολύτιμων φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων της χώρας» καταγγέλλει ο ΣΕΚ

Βασική ετήσια χρηματοδότηση

Οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν πως ο τομέας της παραγωγής και αξιοποίησης των ζωικών προϊόντων στην αγροδιατροφική αλυσίδα συμβάλλει σε πολύ ουσιαστικό, διψήφιο, ποσοστό στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ. Μάλιστα σημειώνουν  ότι οι εισφορές του τομέα έχουν προορισμό την ανταποδοτική προσφορά από τον Οργανισμό μακροπρόθεσμων μεν αλλά όχι κατ’ ανάγκην μόνιμων υπηρεσιών.

Οι εισφορές όμως που επιβαρύνουν σήμερα το γάλα και το κρέας με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ουσιαστικά μονιμοποιούνται, εφόσον εξαιρούνται από οποιαδήποτε επανεξέταση.

Όσο αφορά την παρουσία των κτηνοτρόφων και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων του τομέα που θεωρούνται ο κύριος χρηματοδότης, ο ΣΕΚ ζητάει διασφάλιση της συμμετοχής τους στις αποφάσεις, μέσω της θεσμοθετημένης συμμετοχής των εκπροσώπων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο νεοσύστατο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού.

Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν ότι για το κύριο λειτουργικό συστατικό του Οργανισμού, που είναι το επιστημονικό προσωπικό του δεν γίνεται στο σχέδιο νόμου συγκεκριμένη αναφορά και ζητούν ουσιαστική αναφορά στην οργανωτική δομή του προσωπικού και στην επαγγελματική του κατοχύρωση, απαραίτητη για την πραγματοποίηση των, ως επί το πλείστον, μακροπρόθεσμων στόχων των ερευνητικών αντικειμένων του Οργανισμού.

«Συμπερασματικά ζητούμε: Την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου, έστω και την τελευταία στιγμή, και έναρξη μιας ουσιαστικής διαδικασίας διαβούλευσης με τους παραγωγικούς φορείς και τους εργαζόμενους, όπως άλλωστε έχουν ζητήσει και όλοι σχεδόν οι φορείς που τοποθετήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Εμπορίου» αναφέρεται στη σχετική επιστολή του ΣΕΚ.


Προτάσεις του ΣΕΚ

  • Τρείς επιπλέον θέσεις στο ΔΣ της Οργάνωσης για τις αντίστοιχες διεπαγγελματικές οργανώσεις του κτηνοτροφικού αγροδιατροφικού τομέα (Φέτας, Κρέατος και Πτηνοτροφίας)
  • Την αναμόρφωση του υπό σύσταση Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων με την δημιουργία ενός ευρύτερου οργάνου, όπου θα συμμετέχουν, όλες οι διεπαγγελματικές οργανώσεις του αγροτικού χώρου, εκπρόσωποι του ερευνητικού τομέα (Πανεπιστήμια, ΕΛΓΟ) και εκπρόσωποι του ιδιωτικού συνεταιριστικού τομέα.
  • Συγκεκριμένη αναφορά στο έργο, τις βαθμίδες και την εξέλιξη του επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού.
  • Την επανεξέταση των εισφορών επί των προϊόντων ζωικής παραγωγής του αγροδιατροφικού τομέα, στη βάση της σκοπιμότητας της εφαρμογής και της δικαιότερης κατανομής τους.
  • Την αποδοχή των προτάσεών μας που ήδη έχουμε καταθέσει, στη διαβούλευση.
You might also like