Οι Γερμανοί γαλακτοπαραγωγοί είναι στα «σκοτάδια»

Σύμφωνα με έρευνα που διεξάχθηκε από τον οργανισμό γάλακτος MEG Milch Board

Οι απρόβλεπτες αλλαγές στην τιμή του γάλακτος είναι και στην Γερμανία το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνολικά ο κλάδος.

 

«Για άλλη μια φορά αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τις τιμές στην αγορά γάλακτος. Υπεύθυνος για αυτήν την κατάστημα είναι, για άλλη μια φορά, ο μεταγενέστερος καθορισμός των τιμών του γάλακτος. Όπως και πριν, οι παραγωγοί έχουν άγνοια των τιμών που κυκλοφορούν στην αγορά, με αποτέλεσμα σημαντικές πληροφορίες όπως η πτώση της ζήτησης, δεν μεταβιβάζονται έγκαιρα στους παραγωγούς, πριν δηλαδή την παραγωγή. Έτσι υπάρχει απόκλιση στην ποσότητα που παρέχεται και στην ποσότητα που ζητάτε» λέει ο Frank Lenz, πρόεδρος του MEG Milch Board.

 «Είμαστε πρόθυμοι, στο μέλλον η Bundeskartellamt (σημ. η Επιτροπή Ανταγωνισμού), να προσπαθήσει να αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διορθώσει τα λάθη του ανταγωνισμού αυτού και να ανοίξει έτσι ο δρόμος προς μια ελεύθερη οικονομική αγορά και για τους παραγωγούς, αφού η τιμή του γάλακτος, στις περισσότερες αγορές, συμφωνείται πριν από την παράδοση» λέει ο Lenz.

Τέλος, ο Lenz επισημαίνει πως «αν η πληροφορία φτάσει στους παραγωγούς πριν την παράδοση, θα μπορούν να ανταπεξέλθουν αναλόγως στις ανάγκες της αγοράς και της γαλακτοβιομηχανίας, καθώς επίσης και σε ενδεχόμενους άλλους κινδύνους, όπως να μειώσουν την παραγόμενη ποσότητα από τους ίδιους»

Σημαντικά σημεία για το μέλλον της γαλακτοπαραγωγικής αλυσίδας

  • Απαιτούμενη ποσότητα γάλακτος
  • Χρονοδιάγραμμα παραγωγής
  • Συμφωνηθείσα τιμή πώλησης για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο μεταξύ των διαπραγματευομένων
You might also like