Θερμικό στρες: Τι σημαίνει για τα ζώα;

Το 2022 ήταν μια από τις πιο ζεστές χρονιές για την Ευρώπη

Οι περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μεταβάλλουν την ευζωία και παραγωγικότητα των ζώων, τα οποία υπόκεινται σε θερμική καταπόνηση για θερμοκρασίες πάνω από 35oC.

 

Το επίπεδο κινδύνου, που πρέπει να προσέξει κάθε κτηνοτρόφος, είναι συνάρτηση δύο παραγόντων, του δείκτη θερμοκρασίας και της υγρασίας. Το θερμικό στρες επηρεάζει τη φυσιολογία των ζώων: η θερμοκρασία του σώματός τους, η συχνότητα της αναπνοής τους καθώς και η κατανάλωση νερού αυξάνονται έντονα. Αυτά τα φαινόμενα οδηγούν σε μείωση της πρόσληψης τροφής και της απόδοσης των ζώων με σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη ζωική παραγωγή.

Πώς μπορούν να μειωθούν οι επιπτώσεις του θερμικού στρες;

Το θερμικό στρες πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια ολιστική προσέγγιση. Απαιτούνται συνεργατικές λύσεις που θα προσφέρουν προστασία σε πολλαπλά επίπεδα και θα περιλαμβάνουν και πρακτικές διαχείρισης των υποδομών όπου φιλοξενούνται τα ζώα αλλά και αλλαγές στη  διατροφή τους.

Οι διατροφικές λύσεις φαίνεται να είναι το κλειδί για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από την αύξηση της θερμοκρασίας, λαμβάνοντας υπόψιν ορισμένες προϋποθέσεις.

Για παράδειγμα στα μηρυκαστικά, τα προϊόντα ζύμωσης στη μεγάλη κοιλία δημιουργούν θερμότητα, η οποία συμβάλει στην ανάπτυξη και παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό του ζώου. Στα αναπτυσσόμενα ζώα, όσο μεγαλύτερο είναι το ζώο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επίδραση της θερμικής καταπόνησης λόγω της χαμηλότερης αναλογίας σχετικά με τη μάζα που καταλαμβάνει. Έτσι λοιπόν καθώς τα ζώα δεν ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους με τον ίδιο τρόπο, οι λύσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες του είδους και του παραγωγικού σταδίου στο οποίο βρίσκονται.

Οι αποτελεσματικές λύσεις για το θερμικό στρες, πρέπει να αντιμετωπίσουν και όλα τα προβλήματα που συνδέονται με το θερμικό στρες, όπως είναι η μειωμένη πρόσληψη τροφής και η διαταραχή της ισορροπίας του Ph.

Η λύση του CCPA Group

Για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων του θερμικού στρες , ο γαλλικών συμφερόντων βιομηχανικός  Όμιλος CCPA ανέπτυξε ένα πλήρες πακέτο ψηφιακών λύσεων, επιτρέποντας την παρακολούθηση της θερμικής κατάστασης των ζώων και τη διατήρηση της απόδοσής τους.

Για τα μηρυκαστικά, το CCPA Group ανέπτυξε το Thermo Plus, ένα φυτικό διάλυμα που δρα ανασταλτικά στις συνέπειες του θερμικού στρες. Ενισχύει τα συστήματα που εμπλέκονται στην κατανομή της θερμότητας, αντισταθμίζει την ισορροπία του pH και ενισχύει την κατάποση.  Η λύση αυτή φαίνεται να έχει βελτιώσει την ευζωία του ζωικού πληθυσμού, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση του μηρυκασμού σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

Η μείωση της θερμικής καταπόνησης συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της αναπαραγωγικής απόδοσης, όπως φαίνεται στην ίδια δοκιμή, με το ποσοστό σύλληψης της αγελάδας βελτιωμένο από 50% σε 73%. Χάρη στην εφαρμογή του, παρατηρήθηκαν καλύτερες ζωοτεχνικές επιδόσεις, ενώ αυξήθηκε και η  μέση ποσότητα παραγωγής γάλακτος κατά 1,84 κιλά/ημέρα.

You might also like