Συγχώνευση Venetiko – Vivartia

H Venetiko Holdings ελέγχεται εμμέσως από την CVC Capital Partners

H Vivartia ανακοίνωσε πως σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε πριν ορισμένες ημέρες, αποφασίστηκε η συγχώνευσή της με τη μητρική της εταιρεία, Venetiko Holdings.

 

H συγχώνευση των δύο εταιρειών εξυπηρετεί την απλοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, ενώ η συγχωνευμένη εταιρεία διατηρεί την επωνυμία Vivartia Συμμετοχών. Θυμίζουμε πως η  Venetiko Holdings ελέγχεται εμμέσως από την εταιρεία CVC Capital Partners η οποία είχε πρωτοστατήσει το προηγούμενο διάστημα στην εξαγορά σημαντικών γαλακτοβιομηχανιών στην Ελλάδα (ΔΕΛΤΑ. ΔΩΔΩΝΗ, Κουρέλλας).

Επίσης, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τους εξής:

Θρουβάλας Παναγιώτης,  Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Παπανικολάου Αθανάσιος,  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Φωτακίδης Αλέξανδρος,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ρόκας Κωνσταντίνος,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σερέτης Νικόλαος,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παπαγιάννης Σπυρίδων,  Εκτελεστικό Μέλος

Κατσιδονιώτη Δήμητρα,  Εκτελεστικό Μέλος

Κυπριανίδης Αναστάσιος,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

You might also like