ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση πωλήσεων κατά 35% στο εξάμηνο

Οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ

Η ΚΡΙ ΚΡΙ δημοσίευσε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 112,97 εκατ. ευρώ έναντι 83,38 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 (αύξηση 35,5%).

 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 26,18 εκατ. ευρώ έναντι 5,07 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο του 2022. Τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου μετά από φόρους ανήλθαν σε 21,19 εκατ. ευρώ έναντι 4,06 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2022. Σύμφωνα με την εταιρεία η κερδοφορία της  έχει ανακάμψει στα φυσιολογικά της επίπεδα κι αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας και της μείωσης του διοικητικού κόστους

Μειώθηκε η κατανάλωση

Στον τομέα του γιαουρτιού οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 44,3% σε αξία και 16,4% σε όγκο. Οι εξαγωγές γιαουρτιού παρουσιάζουν ισχυρή αύξηση κατά 49,8%, ξεπερνώντας τα 49 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την αύξηση των πωλήσεων συμβάλλουν οι μεγάλες αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Αυστρία και το Βέλγιο.

Οι πωλήσεις γιαουρτιού παρουσιάζουν ισχυρή αύξηση και στην εγχώρια ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 37,8%, ξεπερνώντας τα 38,7 εκατ. ευρώ. Το τρέχον πληθωριστικό περιβάλλον έχει οδηγήσει τη συνολική αγορά σε μείωση του όγκου κατανάλωσης (-0,6%), ενώ η αξία αυξήθηκε κατά 12,1% [στοιχεία IRI, Ιαν.-Ιουν. 2023].

Παράλληλα, παρατηρείται έντονη στροφή των καταναλωτών προς τα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, λόγω των επιλογών τους για προϊόντα με καλή σχέση ποιότητας-τιμής. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς γιαουρτιού ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε κατά 4,8 π.μ. σε όγκο, ασκώντας ισχυρή πίεση στα επώνυμα γιαούρτια όπως αυτά της ΚΡΙ ΚΡΙ.

Πέφτει το περιθώριο κέρδους

Αυτή η πίεση οδήγησε τα γιαούρτια της ΚΡΙ ΚΡΙ  σε μικρή απώλεια μεριδίου αγοράς (-0,2%) ωστόσο αυτό είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές της [στοιχεία IRI σε αξία, Ιαν.-Ιουν. 2023]. Σε γενικές γραμμές, η ΚΡΙ-ΚΡΙ φαίνεται να επωφελείται από αυτές τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας στην εγχώρια αγορά. Όσον αφορά την κερδοφορία, το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο 32,7%, το οποίο είναι χαμηλότερο από το 2021.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της απόφασης της εταιρείας να απορροφήσει μέρος του πρόσθετου κόστους εισροών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς και ενέργειας. Φυσικά, οι οικονομίες κλίμακας στον τομέα του γιαουρτιού οδήγησαν σε υψηλό διψήφιο περιθώριο κέρδους EBIT.

Για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2023, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η ισχυρή αύξηση των οικονομικών μεγεθών της θα συνεχιστεί. Ως εκ τούτου, επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις κερδοφορίας. Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις της διοίκησης για το 2023, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αναμένεται να φτάσουν τα 33 εκατ. ευρώ (+33% αύξηση σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη των 24,8 εκατ. ευρώ).

You might also like