Όμιλος ΟΠΤΙΜΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ: Πιστοποίηση με το Ενεργειακό Πρότυπο ISO 50001

Πρόκειται για τις εταιρείες του ομίλου ΟΠΤΙΜΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, OFG, καθώς και τη ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Οι εταιρείες του ομίλου ΟΠΤΙΜΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ ολοκλήρωσαν πρόσφατα με επιτυχία τον έλεγχο από τον φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. για την απόκτηση της πιστοποίησης ISO 50001:2018, η οποία αφορά το σύστημα που διατηρούν οι εταιρείες σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση.

 

Η εφαρμογή και πιστοποίηση του προτύπου ISO 50001:2018 καθιερώνει ορθές πρακτικές διαχείρισης της ενέργειας στις εταιρείες του Ομίλου και τη ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ για την εφαρμογή της εταιρικής ενεργειακής πολιτικής και την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων, επενδυτικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2018 λειτουργεί συμπληρωματικά με το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001 που εφαρμόζεται στην ΗΠΕΙΡΟΣ, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και την ορθολογική χρήση της ενέργειας σε όλες τις μονάδες τις, με όραμα ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές.

Διαβάστε επίσης: Διακρίσεις για την ΗΠΕΙΡΟΣ στα Olymp Taste Awards και Great Taste Awards 2023
You might also like