ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Σεμινάριο εκπαίδευσης συνεργατών στη Θράκη

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Γεωργικών Εφαρμογών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Πρόγραμμα κατάρτισης αγελαδοτρόφων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Υλοποίησαν τα στελέχη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και Γεωργικών Εφαρμογών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σε συνεργασία με τη Ζώνη Γάλακτος της εταιρίας. Πραγματοποιήθηκε από 30 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2023 και αφορούσε την αναπαραγωγή, ευζωία, διατροφή και υγιεινή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

 

Συμμετείχαν νέοι κτηνοτρόφοι των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, ενώ το θεωρητικό μέρος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και το πρακτικό σε αγελαδοτροφική εκμετάλλευση της Ξάνθης. Σκοπός του προγράμματος ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στη διασφάλιση πρωτογενούς παραγωγής υψηλής ποιότητας και στη βιωσιμότητα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Η θεωρία και πρακτική άσκηση του προγράμματος περιλάμβανε θέματα αναπαραγωγικής απόδοσης, γενετικής βελτίωσης, ορθών πρακτικών διαχείρισης της ευζωίας κοπαδιού σε επίπεδο διατροφής, υγιεινής και εγκαταστάσεων, τήρηση πρωτοκόλλων ISO, ασφάλεια εργασίας του προσωπικού και βιοασφάλεια αγροκτήματος.

Επιπλέον, οι νέοι κτηνοτρόφοι εκπαιδεύτηκαν στην ορθολογική αξιοποίηση παραγωγικών πηγών και στη διαχείριση αποβλήτων αγροκτήματος με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Στους συμμετέχοντες απονεμήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης αφότου εξετάστηκαν.

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που εκτελείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης αγελαδοτρόφων στην Ελλάδα με τη μέθοδο της μικτής μάθησης (blended learning) και το εγχείρημα εκτιμάται πως ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο σε ότι αφορά το επίπεδο συμμετοχής και κάλυψης των μαθησιακών στόχων.

You might also like