ΣΕΚ: Κατέθεσε προτάσεις για το νομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ

Χάραξη των κτηνοτροφικών ζωνών- Αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων

Προτάσεις που εκφράζουν τον κτηνοτροφικό κόσμο κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  με τίτλο «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης» το οποίο αναμένεται πως θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία για την άσκηση κυβερνητικής πολιτικής το επόμενο διάστημα.

 

Οι κτηνοτρόφοι του ΣΕΚ σε παρέμβασή τους αναφέρουν  πως «αυτή τη στιγμή οι αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις σε ολόκληρή τη χώρα ζητώντας στήριξη από την πολιτεία για να επιβιώσουν και όχι για να πλουτήσουν. Εκφράζουν την αγωνία τους για την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων και κυρίως για το κόστος παραγωγής (ζωοτροφών και ενέργειας κ.α), για την συνεχιζόμενη και συντονισμένη τάση μείωσης των τιμών παραγωγού, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επικρατούν στην αγορά, για την πάταξη της κερδοσκοπίας σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών για τη μείωση του εισοδήματος από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ για τη ζωική και φυτική παράγωγη που ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 52%».

Ο Σύνδεσμος  διεκδικεί:

  1. Φθηνό αγροτικό πετρέλαιο, όπως έχει θεσπιστεί για τις ναυτιλιακές εταιρίες.
  2. Σταθερή τιμή στο αγροτικό ρεύμα στα επίπεδα προ των αυξήσεων, 0,07 €/κιλοβατώρα, από 0,15€/κιλοβατώρα που είναι σήμερα
  3. Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και ειδικά στο γάλα να γίνει 6% από 13% που είναι σήμερα, που θα ωφελήσει κύρια τον καταναλωτή και την απορρόφηση των ζωικών μας προϊόντων.
  4. Αναπλήρωση των επιδοτήσεων της νέας ΚΑΠ που δεν έχουν αποδοθεί στους αγρότες και κτηνοτρόφους.
  5. Προστασία των τιμών παραγωγού από τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και ολοκλήρωση από το ΥΠΑΑΤ της διαδικασίας των ελεγκτικών μηχανισμών με το «ΑΡΤΕΜΙΣ 2».
  6. Νομοθέτηση προστασίας της πρώτης κατοικίας και σταβλικών εγκαταστάσεων των αγροτοκτηνοτρόφων, όπως και της αγροκτηνοτροφικής γης.
  7. ‘Άμεσα υλοποίηση όλων των μέτρων για την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων και αγροτών από τις φωτιές και τις πλημμύρες, όπως στον Έβρο και τη Θεσσαλία κ.τ.λ
  8. Σχέδιο ανασυγκρότησης της υπαίθρου, με ορίζοντα τουλάχιστον 10ετίας.
  9. Εξασφάλιση ρευστότητας– Ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων με 160 εκ. € ακόμη.

Κατ΄ άρθρο παρατηρήσεις του ΣΕΚ επί του νομοσχεδίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ Άρθρα 3 έως 5

Οι έννοιες της κτηνοτροφικής ζώνης και του κτηνοτροφικού πάρκου απασχόλησαν τη πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα πολλές φορές τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, χωρίς να τύχουν εφαρμογής γιατί εξετάζονται αποσπασματικά χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο στρατηγική, χωρίς καμία συζήτηση με αυτούς που κύρια ενδιαφέρει, δηλαδή τους κτηνοτρόφους.

Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά συνδέονται άμεσα και με την ολοκλήρωση χάραξης των κτηνοτροφικών ζωνών και τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, από τα οποία θα προκύψουν η έκταση των βοσκήσιμων γαιών ανά Δήμο, η βοσκοϊκανότητα, το ζωικό κεφάλαιο κ.α.

Πρόταση ΣΕΚ

Πρέπει πρώτα να γίνει η ολοκλήρωση της χάραξης των κτηνοτροφικών ζωνών σε όλες τις περιφέρειες και η εξασφάλιση υποδομών, όπως οδική πρόσβαση, δίκτυο ηλεκτρισμού και ύδρευσης, καθώς και των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ακολούθως να γίνει ο σχεδιασμός των κτηνοτροφικών πάρκων, σύμφωνα με τις κατά τόπους ανάγκες και δυνατότητες και σε συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής. Όσες δε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις υπάρχουν στις εγκεκριμένες κτηνοτροφικές ζώνες να παίρνουν άμεσα άδεια λειτουργίας, εφόσον δεν διαθέτουν.

Άρθρο 6 Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν. 4056/2012

Μεταξύ των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι και αυτά των αδειοδοτήσεων σταβλικών εγκαταστάσεων, παρότι έχουν ψηφιστεί αρκετοί νόμοι και τροποποιήσεις νόμων στην κατεύθυνση της επίλυσης του θέματος αυτού.

Πολλά ζητήματα ωστόσο παραμένουν άλυτα μέχρι σήμερα, παρότι οι εκπρόσωποι του ΣΕΚ που συμμετείχαν στην επιτροπή για το νόμο 4859/2021 (Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων), είχαν προτείνει λύσεις που δεν έγιναν αποδεκτές.

Πρόταση ΣΕΚ

Προτείνουμε σε συνεργασία του ΥπΑΑΤ με τις κατά τόπους ΔΑΟΚ το ΣΕΚ και τα συναρμόδια υπουργεία να γίνει άμεσα καταγραφή των προβλημάτων και κεντρικός σχεδιασμός για την επίλυσή τους.

Άρθρο 7 Διαδικασία εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 4351/2015
Να σημειωθεί ότι όλες προσπάθειες εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, από το 2015 έχουν πέσει στο κενό με ευθύνη της πολιτείας εις βάρος της κτηνοτροφίας της χώρας μας, παρότι οι κτηνοτρόφοι καταβάλουν χρόνια το σχετικό αντίτιμο για τη σύνταξή τους στις Περιφέρειες. Η μεταφορά της υλοποίησης τους στο ΥΠΑΑΤ από τις Περιφέρειες, που δεν θα ανταποκριθούν εντός του οριζόμενου, από το νόμο χρονικού ορίου, είναι στη σωστή κατεύθυνση για την υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Πρόταση ΣΕΚ
Οι κτηνοτρόφοι αρκετά ήδη χρόνια καταβάλουν το σχετικό αντίτιμο για τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων στις Περιφέρειες και θα πρέπει να σταματήσει η επιβάρυνση αυτή. Τα κονδύλια αυτά να μεταφερθούν σε ειδικό λογαριασμό του ΥπΑΑΤ, όταν αναλαμβάνει την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Άρθρο 51 Ίδρυση αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια – Τροποποίηση άρθρου 67 ν. 4497/2017
Είμαστε αντίθετοι με τη φιλοσοφία και το σκοπό της συγκεκριμένης διάταξης. Άλλωστε όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση, με το νόμο 3874/2010, όπως έχει τροποποιηθεί, εγγράφονται υποχρεωτικά στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Μ.Α.Α.Ε.). Εξάλλου τα Νομικά Αγροτικά Πρόσωπα μετέχουν στα επιμελητήρια.

Πρόταση ΣΕΚ
Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί.

Σε ότι αφορά τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με το δευτερογενή και τριτογενή, που ήδη υπάρχει μέσω των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, οι θέσεις μας θα διαμορφωθούν, όπως αποφάσισαν οι κινητοποιημένοι αγρότες, και κτηνοτρόφοι, με τους φορείς που θα προκύψουν από:
– τη συγκρότηση νέων συνδικαλιστικών οργάνων και ομοσπονδιών και τη σύσταση μιας νέας πανελλήνιας συνδικαλιστικής οργάνωσης όλων των κλάδων της αγροτικής – ζωικής παραγωγής και
– τη συγκρότηση μιας νέας ενιαίας εθνικής συνεταιριστικής οργάνωσης με τροποποίηση του νόμου 4673/2020 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

You might also like