Σε διαβούλευση το ν/σ για τα ΠΟΠ προϊόντα

Άλλη μια προσπάθεια ρύθμισης της αγοράς που υποφέρει από παθογένειες

Σε μια ακόμα προσπάθεια να ρυθμίσει την αγορά των ΠΟΠ/ΠΓΕ και ΕΠΙΠ προϊόντων η οποία παρουσιάζει μεγάλες παθογένειες και να περιορίσει τις παράνομες ελληνοποιήσεις εισαγόμενων πρώτων υλών ή και τελικών προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς στην εγχώρια αγορά, η κυβέρνηση έδωσε σε δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο εκτιμάται πως θα κάνει αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν όλα τα προηγούμενα προηγούμενα.

 

Ο ΥπΑΑΤ  έθεσε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 21.00.

Το νομοσχέδιο δεν αποτελεί στην πραγματικότητα παρά ένα ‘φρεσκάρισμα’ της νομοθεσίας που ήδη υπάρχει αλλά δεν έχει γίνει κατορθωτό να λειτουργήσει καθώς ούτε η δημιουργία Μητρώου είναι κάτι απολύτως καινούργιο, ούτε η συμμετοχή του ΕΛΓΟ- Δήμητρα στην όλη διαδικασία ελέγχου και διαφύλαξης των συγκεκριμένων προϊόντων είναι κάτι πρωτότυπο.

Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούνται θεσμοί που έρχονται σε αντίθεση ή επικαλύπτουν το έργο ήδη υφιστάμενων θεσμών/ φορέων όπως είναι οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις για ΠΟΠ προϊόντα όπως η Φέτα ΠΟΠ.

Υπάρχει κάτι νέο στο ν/σ;

Συγκεκριμένα με το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε προς διαβούλευση,  το οποίο αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ελέγχου, στα διοικητικά μέτρα και στις κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ,  αντιμετωπίζονται τα ζητήματα, που δυσκολεύουν την παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και του ενωσιακού πλαισίου, που αφορά τα  συγκεκριμένα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

Με το ν/σ γίνεται  αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε αρχής ελέγχου, προκειμένου οι έλεγχοι να καταστούν αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι. Επιπλέον, προβλέπονται υποχρεώσεις για όσους επιθυμούν να παράγουν, διακινήσουν, συσκευάσουν με σκοπό την εμπορία, γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, όπως επίσης και  για τις επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας, εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός οτι ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι κι έχουν ήδη παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη υποθέσεις, ενώ έχουν καταλογιστεί πρόστιμα που δεν έχουν εισπραχθεί ποτέ κι ενώ έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα ορισμένοι επιχειρηματίες για παραβίαση της νομοθεσίας των ΠΟΠ προϊόντων, η κυβέρνηση φέρνει ένα νέο νομοσχέδιο ενώ θα μπορούσε απλώς να εφαρμόσει τον νόμο και να αξιοποιήσει το ήδη υφιστάμενο οπλοστάσιο που η νομοθεσία της παρέχει

Μητρώο επιχειρήσεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

Η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ασχολούνται  στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και η πρόβλεψη Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ στο σχέδιο νόμου κρίνεται απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση του ελεγκτικού έργου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Επίσης με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται με συνεκτικό τρόπο τα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης που επιβάλλονται από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, που αφορούν:

  • στις καταχωρισμένες ονομασίες γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, καθώς και
  • τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανά περίπτωση παρατυπίας ή παράβασης για την ενίσχυση της αποτρεπτικότητας.

Επιτροπή επιβολής κυρώσεων

Για την ορθολογικότερη αντιμετώπιση των ανωτέρω παραβάσεων, θεσπίζονται κριτήρια επιμέτρησης, συντελεστές των κριτηρίων επιμέτρησης και το εύρος των προβλεπόμενων προστίμων κατόπιν αξιολόγησης και βαθμολόγησης συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως επίσης και η σύσταση Επιτροπής επιβολής κυρώσεων, το πλαίσιο λειτουργίας και το έργο αυτής.

Στις αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ περιλαμβάνεται ιδίως:

  • η διεξαγωγή ελέγχων της παραγωγής,
  • της ποιότητας και
  • της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

Στόχος είναι να καθοριστούν οι έλεγχοι για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος με ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, οι οποίοι είναι επιτόπιοι, τακτικοί ή/και έκτακτοι και να εξασφαλιστεί ότι ενεργούνται με τρόπο διαφανή, δίκαιο και αμερόληπτο.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιτρέπουν στα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα τη δειγματοληψία πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και τελικών προϊόντων, την παροχή λογιστικών, φορολογικών στοιχείων και πιστοποιητικών, συμβάσεων κλπ.

Ομάδες Παραγωγών ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

Με το παρόν νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται παράλληλα το νομικό κενό που υφίσταται σχετικά με την αναγνώριση ομάδων παραγωγών για κάθε ένα προϊόν με ΠΟΠ/ΠΓΕ. Το σύστημα αναγνώρισης μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις ομάδες παραγωγών, των οποίων τα μέλη παράγουν προϊόν που προσδιορίζεται από μία ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή σε ομάδες παραγωγών που παράγουν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που προσδιορίζονται με ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων, η αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών μίας ΠΟΠ ή ΠΓΕ, δύναται να προβαίνει σε ελέγχους αγοράς ή/και σε εσωτερικούς ελέγχους στα μέλη της και ενημερώνει για τα αποτελέσματα αυτά τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τέλος ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα τρόφιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τα διοικητικά μέτρα και πρόστιμα για τις παραβάσεις σε αυτό τον τομέα και προβλέπονται υποχρεώσεις για τις ελεγκτικές αρχές που διαπιστώνουν μη συμμορφώσεις κατά τη διενέργεια ελέγχου σε τομέα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητά τους.


Διαβάστε το νομοσχέδιο στη διεύθυνση: http://www.opengov.gr/ypaat/?p=3200

You might also like